Prosinec 2009

Tenhle kluk musí bejt asi přímo dementní

14. prosince 2009 v 23:20 | Akhur9
John Holdren, Obamův hlavní poradce pro vědu, říká: Nucené potraty a masová sterilizace jsou pro záchranu planety potřeba, zavedeme "Planetární režim"

Kniha, kterou napsal, obhajuje extrémně totalitní opatření na kontrolu populaceNucené potraty. Masová sterilizace. "Planetární režim" s mocí nad životem a smrtí amerických občanů.

Krutovládné fantazie šílence? Nebo pouhé názory člověka, který nyní řídí vědeckou politiku ve Spojených státech? Nebo obojí?

Tyto myšlenky (mezi mnoha jinými, stejně děsivými doporučeními) byly proneseny Johnem Holdrenem, kterého Barack Obama nedávnou jmenoval jako ředitele Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku Bílého domu, náměstka prezidenta pro vědu a technologii a spolupředsedu prezidentova Sboru poradců pro vědu a technologie - neformálně známého jako vědecký car Spojených států. V knize z r. 1977, jejíž je Holdren spoluautorem, tento muž, který má nyní pevně v rukou vědeckou politiku této země, napsal:

* Ženy by měly být nuceny těhotenství ukončit, ať již chtějí nebo ne;

* Populaci by z velké části bylo možné sterilizovat drogami neplodnosti, záměrně dávanými do pitné vody nebo potravin;

* Svobodným matkám a nedospělým matkám by měly být jejich děti zabaveny proti jejich vůli a předány jiným párům na výchovu;

* Lidé, kteří "přispívají k sociální degeneraci" (tj. nežádoucí) "mohou mít zákonem nařízeno vykonávat reprodukční zodpovědnost" - jinými slovy, být donuceni k potratům nebo sterilizaci;

* Nad globální ekonomikou by měl převzít kontrolu nadnárodní "planetární režim" a měl by také diktovat životům Američanů ty nejintimnější detaily - za použití ozbrojené mezinárodní policie.

Nemožné říkáte? To musí být přehánění nebo vtip. Nikdy při smyslech by takové věci neřekl.

No, nerad vám to říkám, ale není to vtip, ani přehánění. John Holdren tyto věci skutečně řekl, a tato zpráva obsahuje důkazy. Níže najdete fotografie, kopie a přepisy stránek knihy Ekověda z r. 1977, jejímž je John Holdren spoluautorem, spolu s jeho blízkými kolegy Paulem Ehrlichem a Anne Ehrlich. Kopie a fotografie jsou uváděny, aby poskytly jednoznačné důkazy, že slova přisuzovaná Holdrenovi, nebyla pozměna a jsou přepsána přesně.

(Aktualizace: Zajistěte si, abyste si přečetli nové výroky Bílého domu a úřadu Johna Holdrena v reakci na kontroverzi, kterou toto pojednání vyvolalo - můžete je vidět pod výňatky z Ekovědy, nebo můžete na výroky přeskočit rovnou, klinutím sem).

Tato zpráva byla původně inspirována tímto článkem v časopisu FrontPage, který poskytuje stejné informace, jako jsou zde. Ale onen článek, ačkoliv obsahuje mnoho šokujících citací Johna Holdrena, neměl na veřejné mínění takový dopad. Proč ne? Protože, jak jsem zjistil při diskusi o tomto článku s různými přáteli, tam nebyly žádné důkazy, že citace jsou přesné - takže většina lidí (dokonce i ti, kteří nesouhlasí s Obamovou politikou) pochybovala o jejich věrohodnosti, protože tyto výroky se zdály být příliš pobuřující, než aby byly pravdivé. V moderní době, zdá se, novináři ztratili veškerou důvěryhodnost, a tak se předpokládá, že lžou nebo přehánějí, dokud nejsou na podporu jejich tvrzení poskytnuty solidní důkazy. No, tato zpráva tyto důkazy obsahuje.

Samozřejmě, Holdren napsal tyto věci v rámci knihy, jejímž je spoluautorem, o tom, co si představoval v době (koncem 70. let) jako apokalyptickou krizi, které lidstvo čelí: přelidnění. Cítil, že bude třeba v boji s tímto extrémním problémem extrémních opatření. Ať si již myslíte, že mu to poskytuje platnou "omluvu" pro to, že se propadl do totalitářských fantazií, nebo ne, je čistě na vás: osobně si nemyslím, že je to jakákoliv omluva, protože krize, kvůli které panikařil, byla z velké části pouze jeho představou. Totalitní režimy a narušení lidé téměř vždy považují vnitřní zdání za rozumné ospravedlnění činů, které se pro vnější svět zdají být nepochopitelné.

Přímé citace z Ekovědy Johna Holdrena

Níže najdete deset krátkých pasáží z Ekovědy. U každého případu je uvedena kopie pořízená přímo ze stránek knihy samotné; pak je uveden přesný přepis každé pasáže. Pod každou citací je moje krátká analýza.

Po těchto krátkých citacích "skočím zpět" a poskytnu úplné pasáže, ze kterých byly krátké citace vyňaty, abych poskytl úplný kontext.

A na konci této zprávy poskytnu nedotčené kopie (a fotografie) úplných stránek, ze kterých byly všechny tyto pasáže převzaty, abych zamezil veškerým pochybám, že citace byly "vyňaty z kontextu".

Připraveni? Držte se. A připravte se na šok.

Strana 837: Povinné potraty by byly legální

Skutečně, došlo se k závěru, že zákony na povinnou kontrolu populace, dokonce včetně zákonů vyžadujících povinné potraty, by mohly být za současné ústavy udržitelné, pokud by se populační krize stala dostatečně závažnou, aby ohrozila společnost.Jak bylo poznamenáno v článku FrontPage citovaném výše, Holdren v této pasáži "se schovává za pasivní pád", když říká "došlo se k závěru". Opravdu? Kým? Autory knihy, to je kým. To, co zde Holdren říká skutečně, je: "Rozhodl jsem, že na zákonech, které by nutily ženy potratit své děti, není nic protiústavního." A jak uvidíme později, ačkoliv Holdren truchlí nad faktem, že si většina lidí myslí, že žádné takové zákony potřeba nejsou, on a jeho spoluautoři věří, že populační krize je tak závažná, že vskutku nadešel čas pro "zákony povinné kontroly populace". V podstatě v celé knize tvrdí, že "populační krize" se již stala "dostatečně závažnou, aby ohrozila společnost".

Strana 786: Svobodným matkám by měly být jejich děti odebrány vládou; nebo by měly být přinuceny k potratu

Jedním ze způsobů, jak tento nesouhlas ošetřit, by mohlo být trvat na tom, že všechny nelegitimní děti budou dány k adopci - obzvláště ty, které se narodily nezletilým, kteří obecně nejsou schopni se o dítě řádně postarat. Pokud si svobodná matka opravdu přála své dítě si nechat, mohla by být povinna projít adopčním procesem a předvést svoji schopnost ho živit a postarat se o něj. Adopční proces by pravděpodobně mě zůstat obtížnějším pro svobodné lidi, než pro sezdané páry, jako uznání relativní obtížnosti vychovávat dítě samostatně. Bylo by dokonce možné vyžadovat, aby se těhotné ženy vdaly nebo šly na potrat, možná jako alternativa předání k adopci, v závislosti na společnosti.Holdren a jeho spoluautoři opět spekulují ohledně neuvěřitelně drakonických řešení toho, co cítí jako krizi přelidnění. Ale co je obzvláště znepokojující není to, že Holdren pouze tyto návrhy předložil - vyrvat děti z náručí jejich matek a dát je pryč; nutit svobodné matky dokázat u soudu, že mohou být dobrým rodičem; a nutit ženy k potratům, ať již chtějí nebo ne - ale že tak činí tak nevzrušeným byrokratickým způsobem. Nenechte se ohloupnout jeho krotkým a "umírněným" tónem: tyto návrhy jsou jako z noční můry, jakkoliv jsou vyjadřovány eufemisticky.

Holdren zdá se nemá ani potuchy o emocionální vazbě mezi matkou a dítětem, a o srdcervoucím traumatu, které mnoho žen prožilo v celé historii, když jim byly jejich děti odebrány nedobrovolně.

Tento druh klinické, téměř robotické diskuse o zákonech, které by zasáhly miliony lidí na té nejosobnější úrovni, je hluboce zneklidňující, a jde o druh přístupu, který dává vědcům špatnou pověst. Vzpomínám si na výraz "banalita zla".

Ne že by na tom záleželo, ale já sám jsem "pro volbu" - tj. myslím si, že potrat by neměl být ilegální. Ale to neznamená, že jsem pro potraty - nemám potraty nijak zvlášť v lásce, ale věřím, že ženy by měly mít možnost si je zvolit. Ale John Holdren zde navrhuje tuto volbu odebrat - ženy k potratům přinutit. Člověk nemusí být aktivistou "za život", aby viděl děsivost tohoto návrhu - lidé na všech stranách politického spektra by měli být pobouřeni. Moji námitkou proti nuceným potratům není ani tak to, aby se chránilo embryo, ale spíše aby se chránila matka před absolvováním lékařské procedury proti své vůli. A nejen tak ledajaké lékařské procedury, ale takové, kterou ona sama (bez ohledu na mé názory) může považovat za obzvláště nemorální nebo traumatickou.

Existuje samolepka, která je oblíbená v liberálních oblastech, kde stojí: "Proti potratům? Pak žádný nemějte." No, John Holdren chce, abyste ho měli, ať jste proti němu, nebo ne.

Strana 787-8: Masová sterilizace lidí prostřednictvím drog v pitné vodě je v pořádku, dokud neuškodí užitkovým zvířatům

Přidávání sterilantu do pitné vody nebo základních potravin je doporučení, která zdá se lidi děsí více, než většina návrhů na nedobrovolnou kontrolu fertility. Skutečně, představovalo by to velmi obtížné politické, právní a sociální otázky, nemluvě o technických problémech. Žádný takový sterilant dnes neexistuje, ani se nezdá, že by se vyvíjel. Aby to bylo akceptovatelné, musela by tato látka splňovat některé spíše přísné požadavky: musí být jednotně účinná, i přes velkou rozdílnost dávek, které jedinci dostanou, a přes různou míru plodnosti a citlivosti mezi jednotlivci; nesmí mít nebezpečné nebo nepříjemné vedlejší účinky; a nesmí mít žádný dopad na členy opačného pohlaví, děti, staré lidi, domácí mazlíčky nebo užitková zvířata.OK Johne, nyní mne začínáš opravdu děsit. Dávat sterilanty do pitné vody? Zatímco správně tušíš, že takový návrh "zdá se děsí lidi více, než většina návrhů", ty mezi ty zděšené očividně nepatříš. Protože na tvém rozsáhlém seznamu problémů s tímto možným plánem není jakákoliv zmínka o etických obavách nebo morálních otázkách. Z tvého pohledu jsou vadou nedobrovolné masové sterilizace populace, že by měla zasahovat každého stejně a nemít nechtěné vedlejší účinky nebo škodit zvířatům. Ale sakra, pokud bychom mohli sterilizovat všechny lidi bezpečně bez poškození užitkových zvířat, to by bylo žúžo! Fakt, že Holdren nemá žádné morální výčitky ohledně tak hluboce invazivního a neetického plánu (nehledě na fakt, že by jeho provedení bylo obtížné) je extrémně zneklidňující a v psychicky zdravém světě by ho toto samotné diskvalifikovalo, aby mohl zastávat nějaký mocenský post ve vládě.

Strana 786-7: Vláda by mohla kontrolovat reprodukci žen buď sterilizací, nebo zavedením povinné dlouhodobé kontroly porodnosti

Nedobrovolná kontrola plodnosti

Program sterilizace žen po jejich druhém nebo třetím dítěti, i přes relativně větší obtížnost této operace, než je vasektomie, by mohl být na zavedení snazší, než se pokusit sterilizovat muže.

Vývoj dlouhodobě sterilizující kapsle, kterou by bylo možno implantovat pod kůži a odstranit, pokud je těhotenství žádoucí, otevírá další možnosti pro vynutitelnou kontrolu plodnosti. Kapsle by mohla být implantována v pubertě a mohla by být odstranitelná, s oficiálním svolením, pro omezený počet porodů.Dobře si povšimněte výrazu "oficiální svolení". John Holdren předjímá společnost, ve které vláda implantuje dlouhodobě sterilizující kapsli všem dívkám, jakmile dosáhnou puberty, které pak musí žádat o oficiální svolení, aby byla kapsle dočasně odstraněna a později bylo umožněno otěhotnění. Případně chce společnost, která sterilizuje všechny ženy, jakmile budou mít dvě děti. Chcete žít v takové společnosti? Protože za sebe jsem si zatraceně jistý, že ne.

Strana 838: Ten druh lidí, kteří způsobují "sociální degeneraci", může být přinucen nemít děti

Pokud někteří jedinci přispívají k všeobecné sociální degradaci tím, že rodí příliš mnoho dětí, a pokud je tato potřeba nepřekonatelná, může jim být zákonem nařízeno provádět reprodukční zodpovědnost - stejně jako po nich může být vyžadováno provádění zodpovědnosti u jejich vzorů zdroje-spotřeby - za předpokladu, že jim není upřená rovná ochrana.Pro mne je to jistým způsobem nejděsivější věta v celé knize - a má spoustu konkurence. Protože zde Holdren odhaluje, že morální posuzování by se týkalo toho, kdo bude sterilizován nebo přinucen k potratu. Řádní, slušní lidé budou necháni na pokoji - ale ti, kdo "přispívají k sociální degradaci" by mohly být "donuceni k provádění reprodukční zodpovědnosti", což může znamenat pouze jednu věc - povinné potraty nebo nedobrovolná sterilizace. Jaké jiné alternativy by mohly k "donucení" lidí nemít děti existovat? Budou v ložnicích nezodpovědných lidí umístěné vládní monitory, aby se zajistilo, že používají kondomy? Oživíme pás cudnosti? Ne - jediným způsobem, jak "donutit" lidi neotěhotnět nebo nezůstat těhotnými je jejich sterilizace nebo je přimět k potratu.

Ale o jaký druh šílenosti jde? "Sociální degradace"? Vážně Holdren tvrdí, že "někteří" lidé přispívají k sociální degradaci více, než jiní, a tím by měli být sterilizováni nebo přinuceni k potratu, aby se jim zabránilo svůj druh množit? Není to eugenika, čistá a natvrdo? A není eugenika univerzálně zatracována jako bizarně ďábelská praktika?

Na této cestě jsme již byli. V jedné z nejostudnějších epizod historie amerického právnictví Nejvyšší soud v neslavně známém případu Buck vs. Bell v r. 1927 rozhodl, že stát Virginie má právo na sterilizaci ženy jménem Carrie Buck proti její vůli, pouze na základě (umělého) kritéria, že je "chabé mysli" a promiskuitní, kdy soudce Oliver Wendell Holmes pronesl: "Tři generace imbecilů stačí." Dnes se samozřejmě na toto rozhodnutí ohlížíme v úděsu, protože eugenika jako koncept byla navždy zdiskreditována. V podstatě OSN nyní považuje nucenou sterilizaci za zločin proti lidskosti.

Výraz na konci ("za předpokladu, že jim není upřena stejná ochrana"), u které si Holdren zřejmě myslí, že ho vylučuje mimo eugeniku, se týká 14. dodatku (jak uvidíte v kompletnější verzi této pasáže uvedené níže), což znamená, že eugenický program by nebyl postaven na rase nebo diskriminaci - byl by založen pouze na rozmaru a vyhodnocení vládních byrokratů, rozhodujících, kdo je a kdo není nežádoucí. Pokud nějaký státní úředník v Holdrenově Americe určí, že "přispíváte k sociální degradaci" tím, že jste promiskuitní nebo těhotná, nebo obojí, vyrazí vám vládní agenti dveře a odtáhnou vás za kopanců a řevu na potratovou kliniku? V podstatě případ Nejvyššího soudu Skinner vs. Oklahoma již určil, že klauzule o rovné ochraně 14. dodatku jasně zakazuje aplikaci státem sankcionované sterilizace nerovným způsobem pouze na sté typy lidí.

Ne ne, říkáte, Holdren netvrdí, že některé druhy lidí přispívají k sociální degradaci více, než jiní; spíše uvádí, že všichni, kteří nadměrně rodí děti, přispívají tím k sociální degradaci a musí jim být zabráněno mít další. Pokud je to tak - o co je to stravitelnější? Zdá se, že Holdren a jeho spoluautoři si to opravdu nepromysleli, protože to, co navrhují, je totalitní společnost z noční můry. Co předjímá: všechny ženy, které spáchají zločin tím, že budou mít více než dvě děti, budou odtaženy policí do vládou provozovaného sterilizačního střediska? Nebo - a to je ze všeho nejvíce znepokojivé - si to možná Holdren promyslel a naprosto souhlasí s dystopickou společností, kterou ve své knize předjímá.

Jistě, dokážu si představit tlupu opilých chlápků kecajících u flašky a vyjadřující takové zakázané myšlenky; kdo z nás nekoukal podrážděna na trýzněnou matku kupující sladkosti a limonádu pro své početné hejno neklidných dětí a nepomyslel si: dámo, proč sis už nenechala podvázat trubky? Ale je něco jiného, když vědecký car Spojených státu navrhuje totéž oficiálně písemně. To přestává být neškodnou fantazií a náhle se vynořuje možnost, že by se to mohlo stát vládní politikou. A pak už to legrační není.

Strana 838: Není nic špatného nebo nezákonného na tom, když vláda diktuje velikost rodiny

V dnešním světě je nicméně počet dětí v rodině záležitostí značných veřejných obav. Zákon reguluje ostatní osobní záležitosti. Například nikdo nesmí mít zákonně více než jednu manželku. Proč by zákon neměl být schopen zabránit člověku mít více než dvě děti?Proč by zákon neměl být schopen zabránit člověku mít více než dvě děti?

Proč?

Řeknu ti proč, Johne. Protože princip habeas corpus, na kterém naše země stojí, automaticky činí jakýkoliv plán povinných potratů protiústavním, protože zaručuje svobodu každého jedince a brání ho před uvězněním nebo zásahy, dokud tento člověk nebyl usvědčen ze zločinu. Nebo vážně navrhujete, že pokud by byrokraté rozhodli, že je země přelidněna, pouhý skutek těhotenství by byl učiněn zločinem?

Nejsem právní odborník, ale zdá se, že John Holdren je ještě méně právně gramotný, než já. Mnoho bizarních plánů navrhovaných v Ekovědě se spoléhá na závažně vadné právní odůvodňování. Tato kniha není ani tak o vědě, ale spíše je o interpretaci ústavy, a o tom, jak umožnit totalitní opatření na kontrolu populace.

Strana 942-3: "Planetární režim" by měl kontrolovat globální ekonomiku a diktovat silou počet dětí, kterým bude dovoleno se narodit

Směrem k planetárnímu režimu
...
Možná ty agentury, v kombinaci s UNEP a populačními agenturami OSN, by mohly být nakonec rozvinuty do planetárního režimu - jistého druhu mezinárodní superagentury pro populaci, zdroje a prostředí. Takový komplexní planetární režim by mohl kontrolovat vývoj, rozdělování, konzervaci a distribuci všech přírodních zdrojů, obnovitelných i neobnovitelných, při nejmenším potu, kdy existují mezinárodní implikace, tím by tento režim mohl mít (pravo)moc kontrolovat znečištění, a to nejen atmosféry a oceánů, ale také takových sladkovodních ploch, jako řeky a jezera, která překračují mezinárodní hranice nebo se vlévají do oceánů. Tento režim by také mohl být logickou centrální agenturou pro regulaci veškerého mezinárodního obchodu, možná včetně pomoci od DC a LDC, a včetně veškerých potravin na mezinárodním trhu.

Tomuto planetárnímu režimu by mohla být dána zodpovědnost za určování optimální populace světa a každého regionu a za určování podílu různých zemí v rámci jejich regionálních limitů. Kontrola velikosti populace by mohla zůstat zodpovědností každé vlády, ale režim by měl jisté pravomoci pro vynucení odsouhlasených limitů.V případě, že vás zajímá, kdo by vynucoval tyto zákony o nucených potratech a masové sterilizaci: Proč, bude to planetární režim"! Samozřejmě! Měl jsem to tušit.

Zbytek této pasáže mluví sám za sebe. Jakmile si shrnete všechny věci, které bude planetární režim (což zní hezky jako ze sci-fi, že) kontrolovat, stává se jasným, že bude mít totální moc nad globální ekonomikou, protože podle Holdrena bude tento planetární režim kontrolovat všechny přírodní zdroje, obnovitelné nebo neobnovitelné" (což v základu znamená veškeré zboží), jakož i potraviny a námořní obchod a jakékoliv řeky, "které se vlévají do oceánu" (tj. 99% všech splavných řek). Co zbývá? Nemnoho.

Strana 917: Budeme se muset vzdát národní suverenity ve prospěch ozbrojené mezinárodní policie

Toho lze dosáhnout, bezpečnost by mohla poskytovat ozbrojená mezinárodní organizace, globální analogie policie. Mnoho lidí to rozpoznalo jako díl, ale způsob, jak toho dosáhnout, zůstává ve světě, kde pokud něco, tak narůstá frakcionalismus, zastřen. Mezi první nezbytné kroky patří vzdání se suverenity ve prospěch mezinárodních organizací.Upadla mi druhá bota. Takže: Očekává se od nás, že se vzdáme dobrovolně národní suverenity ve prospěch mezinárodní organizace (patrně "planetární režim" - no prozatím třeba EU - p.p.), která bude ozbrojená a bude schopná jednat jako policie. Jak jsme viděli v předešlé citaci, tak přesně jaká pravidla bude tato mezinárodní policie vynucovat: povinnou kontrolu porodnosti a veškeré ekonomické aktivity.

Bylo by to směšné, pokud by to Holdren nemyslel tak smrtelně vážně. Chcete, aby byl tento člověk pověřen rozhodováním o vědě a technologiích ve Spojených státech? Protože on tím již pověřen je.

Strana 749: Pro-rodinný a pro-porodní přístup způsobují etnický šovinismus

Další spojenou problematikou, která zdá se povzbuzuje pronatalistický přístup u mnoha lidí, je otázka rozdílné reprodukce sociálních nebo etnických skupin. Mnoho lidí je zdá se posedlých strachem, že jejich skupina může být jinými populačně překonána. Bílí Američané a Jihoafričané se obávají, že bude příliš mnoho černých, a obráceně. Židé v Izraeli jsou znepokojeni vysokou porodností izraelských Arabů, protestanti se obávají katolíků, a Ibo Hausů. Očividně, pokud se všichni pokusí populací překonat všechny ostatní, výsledkem bude katastrofa pro všechny. To je další případ "tragédie prostého lidu", přičemž "běžný lid" je planeta Země. Naštěstí se zdá, že aspoň v DC, že v podstatě všechny skupiny jsou reprodukčně zdrženlivé.Tato pasáž nestojí nijak zvlášť za zmínku, s výjimkou implikací podivné fráze "pronatalistický přístup", kterou se Holdren ve většině své knihy snaží podkopat. A co přesně je "pronatalistický přístup"? v podstatě to znamená potřebu mít děti, a mít rád děti. Kdybychom tak mohli potlačit přirozenou potřebu lidí chtít děti a založit rodinu, mohli bychom vyřešit všechny své problémy!

Co je pro mne znepokojivé je neskutečně povýšenecký a kulturně imperialistický přístup, který zde vyjadřuje, kdy v podstatě jedná jako by měl právo říkat všem etnickým skupinám na světě, že by si měly dovolit vyhynout nebo aspoň již nezvyšovat svoji populaci. Jak bychom se cítili, kdyby se andamanští ostrované objevily před kapitolem ve Washingtonu DC a oznámili, že je nás Američanů prostě příliš mnoho, a proto je nám nařízeno okamžitě se přestat množit: lze si představit, že přístup každé etnické skupiny na světě ve vztahu k návrhu Johna Holdrena by byl: Strč si to, Johne. Přestaň nám říkat, co máme dělat.

Strana 944: Od r. 1977 čelíme globální katastrofě přelidnění, která musí být vyřešena za každou cenu do r. 2000

Lidstvo si nemže dovolit po zbytek dvacátého století zmatkovat; rizika jsou příliš velká a v sázce je příliš mnoho. Může to být poslední příležitost zvolit osud našich potomků. Když volbu neprovedeme nebo učiníme volbu špatnou, může to vést ke katastrofě. Ale nesmí se nikdy zapomínat, že správná volba by mohla vést k mnohem lepšímu světu.Toto je poslední odstavec knihy, který sem dávám, jen abych ukázal, jak rozpačitě nepřesné jeho "vědecké" projekce byly. V r. 1977 si Holdren myslel, že stojíme na pokraji globální katastrofy, a navrhoval zavedení fašistických pravidel a zákonů, aby hrozící katastrofu odvrátil. Naštěstí jsme jeho varování ignorovali, a přesto svět dokázal přežít, i bez potřeby, abychom se trestali utlačovatelskou společností, kterou navrhoval Holdren. Ano, stále existuje přelidnění, ale problémy, které způsobuje, nejsou tak morálně odporné, jako "řešení", které John Holdren chtěl, abychom přijali.Zdroj translation OSUD.cz 2009Tak nevím, jestli není čas na dívčí válku
nejedná se o záměrnou pirátskou kopii
převzato z http://diskuze.najdise.cz/prispevek/504608

Paranormální jev v lůně české vědy !

10. prosince 2009 v 11:39 | Akhur9

Paranormální jev v lůně české vědy !

Nakladatelství Věra Nosková v roce 2005 vydalo 3. sborník Českého klubu skeptiků Sisyfos a AV ČR, nazvaný Věda kontra iracionalita. Zde najdete i přednášku "Člověk v magnetickém poli", ve které autor Luděk Pekárek dokazuje, že ve skutečnosti člověk nemůže vnímat mag­netické pole Země. Od té doby již uběhlo něco času, dnes autor veřejně popírá už i magne­tický smyl živočichů, v čemž je utvrzován i lékařem Jiřím Heřtem, svým kolegou z ČKS Si­syfos. Možná vás bude v této souvislosti zajímat, že před několika měsíci publikoval v od­borném tisku česko-německý tým vědců (Hynek Burda z Univerzity v Essenu, Jaroslav Červený z Ústavu pro výzkum ob­ratlovců v Brně a Pavel Němec z Kar­lovy univer­zity v Praze) výsledky svého výzkumu, které vzbudily pozornost zahraniční vědecké obce i laiků po celém světě: vý­sledky výzkumů totiž poukazují na magnetorecepci skotu a spárkaté zvěře. Poznatky týmu otiskl časopis PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of USA) tedy časo­pis Akademie věd USA, který je řazen k nejprestižnějším vědeckým časopi­sům vůbec.
kravy05.jpg
Na webových stránkách Českého klubu skeptiků Sisyfos však v dubnu 2009 MUDr. Jiří Heřt, jakožto zástupce výboru klubu, mluví v souvislosti s výše zmíněnou magnetorecepcí zvířat o "matení veřejnosti", neboť se staví po bok RNDr. Luďka Pekárka. A tak podle těchto mluv­čích Sisyfa neexistuje kupříkladu ani magnetický smysl ptáků, i když první experimentální potvrzení magnetické kompasové orientace u ptáků se datuje do pozdních 60. let minulého století. A jak říká český zoolog Pavel Němec v následných diskuzích "v současné době existuje v rámci Royal Institute of Navigation diskusní skupina Animal Navigation Forum, která na své webové stránce eviduje 8255 vědeckých článků o navigaci zvířat (údaj z 11. 4. 2009). Odhadem 1/3 těchto článků se týká magnetické orientace."
planeta.jpg
Zoolo­gové v článcích, psaných v češtině, používají termín receptor (čidlo), odtud pak termín mag­neto­receptory. Ale proč u zvířat, která vnímají magnetické pole, hovoří o magnetore­cepci? Celá odborná literatura, ve které se hovoří o vnímání člověka (podle zoologů i zví­řata vní­mají), užívá obecně již zavedený a jednoznačný termín percepce (vnímání, vjem), ale i per­ceptor (smyslový orgán), nebo i perceptron (model nervové sítě), dokonce se setkáte v literatuře s termínem percipient (příjemce), obecně je užíván i termín percepcio­nalizmus (nauka, která považuje smyslové vnímání člověka za základ veškerého pozná­vání). Ve sku­tečnosti tu však nejde o žádné matení čtenářů, neboť v 70. létech minulého století se za­bydluje v zoologii anglický termín "magnetosensation", častěji "magnetore­ception" - z če­hož u nás vzniká pojem "magnetorepce", pod kterým obecně rozu­míme schopnost živočichů vnímat magnetické pole Země.
Ovšem zoologové se dnes začínají vážně zajímat i o magnetický smysl člověka, v minulosti již uvažovaný některými psychology. A tak jistě časem dojde ke sjednocení terminologie. Jen se zdá, že mluvčí občanského sdružení Sisyfos, údajně zastupující čes­kou vědeckou obec, budou v případě magnetického smyslu člověka nejspíše špatnými prognostiky. Inu, nic no­vého pod sluncem, jak se říká. Takovéto "prognózy" se v historii vědy často opakují: vždyť svého času i "prezi­dent britské vě­decké společnosti ujišťoval laickou veřejnost, že stroje těžší než vzduch nikdy nebudou schopny vzletu, že rádio nemá budoucnost, že Roentge­novy pa­prsky jsou sprostý podvod". (Ondřej Neff, Neviditelný pes - Pokušení kamenovat prognostiky, 7.11. 2006)
Sisyfos má 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Některé z členů klubu znám osobně, mnohých z nich si vážím pro jejich erudovanost a hluboké znalosti, a i když s jejich některými názory nesouhlasím, nemám důvod být vůči nim zatrpklý. Se sisyfiky rozhodně souhlasím v tom, že pojem "skepse" pochází z řeckého "skepsis" ve významu hledání, nazí­rání, zkoumání, přičemž skepticismus představuje starý filozofický pohled. Jenže ČKS Sisy­fos se již zcela evidentně zpronevěřil své preambuli, podle které skepticismus představuje "pozitivní přístup", neboť dnes jeho skepticismus představuje pouhý "negativistický postoj, pochybování, nedůvěru" (Rozhovor APATYKÁŘ.info: Otázka pro Prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc. - místopředsedu klubu skeptiků Sisyfos, 12.05.2004).
Zatímco tedy ČKS Sisyfos existenci magnetorecepce živoči­chů popírá, jiná část vědecké obce oproti tomu předkládá odkazy na stovky článků o proká­zané magnetorecepci hmyzu, ptáků i savců, zveřejněných v odborných, či renomovaných vědeckých časopisech od konce 60. let minulého století až po žhavou současnost - přičemž již také působí v České republice dvě laboratoře, které se magnetorepcí systematicky zabývají. Ovšem Český klub skeptiků Sisyfos, coby ob­čanské sdružení, se od roku 2000, kdy se stal řádným členem Rady vědeckých společností ČR, často staví do pozice mluvčího české vědecké obce. A tak se nám zde vyrýsoval vskutku "paranormální jev" v samotném lůně české vědy.
Přistupme v tuto chvíli na nejoblíbenější argument učených disputací, na onu pověstnou břitvu, kterou se obvykle ve sdělovacích prostředcích holí ti nejvíce diskutující skeptici. Jde o břitvu Occamovu, tedy metodický filozofický princip, jehož původní definice zní asi takto: "Množství příčin (důvodů) se nemá dokládat, pokud to není nezbytné", nebo "mnohost nemá být předkládána leč z nutnosti" což v obecné rovině znamená, že pokud pro některý jev existuje více než jedno vysvětlení, bude lepší upřednostnit to nejméně komplikované. Pokud pak budeme Occamovu břitvu aplikovat na výše zmíněný paranormální fenomén české vědy, je třeba si nejdříve rozdělit oba tábory na zastánce a odpůrce existence magnetorecepce živo­čichů. Pak je třeba vyslovit několik pracovních hypotéz, které by nás mohly přivést k řešení, například takto:
1) zastánci mají pravdu, podloženou základním výzkumem a publika­cemi
2) zastánci nemají pravdu, mýlí se pro stále se opakující chybné závěry
3) odpůrci mají pravdu, neboť zastánci se mýlí
4) odpůrci nemají pravdu, mýlí se z neznalosti dané problematiky
5) odpůrci nemají pravdu, ale jim nejde o poznání pravdy, jen hájí svá dříve již publikovaná stanoviska
6) zastánci i odpůrci jsou obětí rozsáhlého spiknutí záhadologů, ufologů, parapsychologů, proutkařů a léčitelů, kteří hodlají ze vzniklé situace těžit
Nyní - babo raď! Nechť tedy laskavý čtenář popadne Occamovu břitvu a řízne dle svého pře­svědčení, hezky poctivě a objektivně, nadán průměrnou inteligencí a poznamenán nějakou tou škamnou alespoň středních škol. Pracovních hypotéz máme celkem šest a výběr je snad dostatečný...
A pokud chcete znát můj názor, pak já osobně preferuji závěrečné shrnutí, které uvádí Stručný výkladový slovník českých skeptiků: "mnohé vědecké objevy jsou náhodné, neče­kané, nepravděpo­dobné, byly tedy učiněny navzdory Occamově břitvě. Je zřejmé, že je vý­znam Occamovy břitvy čas­tým a nesprávným používáním devalvován a že se Occamova břitva stala jen jakousi zvukomalebnou mantrou, která má být symbolem, puncem vědec­kosti." A tak mne ta Occamova břitva, jak se říká, moc nebere. Za da­leko důležitější považuji poučku, kterou vyslovil Aristotelés ze Stageitry : V zájmu pravdy je třeba vy­vrátit i své vlastní učení, i těch přátel, kteří jsou filozofy, neboť i když je obojí milé, přátelství i pravda, je mravní povinností ctít pravdu.

http://karelwagner.blog.idnes.cz/c/113988/Paranormalni-jev-v-lune-ceske-vedy.html

Exopolitika vs. Tajná služby? VIII

8. prosince 2009 v 20:10 | Akhur9 |  UFO
Stanovisko klubu K.N.O.B. k tomuto prohlášení

Ze stránek exopolitika.cz a osobních e-mailů jsme se dozvěděli o pozadí činnosti projektu Záře, jmenovitě jejího předsedy V. Š. Otázka je - co bylo dřív "slepice nebo vejce"? Byl klub Záře zřízen jako účelová informační základna pro potřeby StB nebo se StB rozhodla na základě celosvětového zájmu zpravodajců věnovat svou pozornost takovýmto zájmovým uskupením? Stejná je totiž situace na celém světě - vojenské instituce mají jako hlavní cíl utajovat veškeré prokazatelné informace o kontaktech s mimozemšťany a jejich protagonisty zastrašovat, případně přímo likvidovat. Nehrozilo toto i V. Š. v případě vyzrazení skutečného cíle projektu Záře? Líto je nám nejen jeho, ale i stovek příznivců - ufologů, kteří byli odsuzováni a zesměšňováni "vědeckým" vysvětlováním jejich pozorování. S politováním konstatujeme, že podobné aktivity pozorujeme i u jiných klubů.
A právě proto jsme založili klub K.N.O.B., kde budeme přinášet jen nefiltrované informace, s uvedením jejich zdrojů, pokud nebudou chtít zůstat v anonymitě. Jsme si vědomi toho, že mocenské složky se děsí toho, až jednoho dne vyjde pravda najevo v tzv. masmédiích. Ona totiž vychází najevo stále, ale masmédia jsou ovládána těmi, kdož se pravdy bojí, takže v nich se pravdu nedozvíte.
Přátelé, nenechte se znechutit tím, že jedna pravda zase vyšla najevo. Věřte sobě a svému poznání, informací o skutečné pravdě o mimozemských civilizacích je všude dost. Věřte svému srdci a svým myšlenkám, protože skutečně dokonalí mimozemšťané komunikují myšlenkami a nepotřebují žádné jiné sdělovací prostředky.
Rozhodli jsme se, že někteří lidé již nebudou zváni na naše setkání a v případě jejich zájmu je odmítneme. Jsme klubem nezávislých badatelů a oni jsou závislí na jistých mocenských strukturách, které jsou nám zcela cizí.

převzato z http://k.n.o.b.sweb.cz//stanovisko_klubu_k_zari.htm

Exopolitika vs. Tajná služby? VII - odhalení UZSI

4. prosince 2009 v 23:33 | Akhur9 |  UFO
Zde napsané informace jsou z důvěryhodného zdroje

Tak jsem konečně zjistil kdo je onen jmenovaný "nový" člen , stačí uvést jeho iniciály F.D.
zde je odkaz na seznam pracovníků PZ , dle iniciálu zjistíte o koho se jedná . Jedná se o spolupracovníka pana Šišky u "policie" ,znají se z "práce".

Dále jsem zjistil , že pan Šiška tvrdí , že pracuje u "policie" a že se za ním několikrát stavil mě neznámá osoba na Paví Vršek - jedná se o neoznačenou vilu , kde je dislokovaný útvar UZSI - Komunikace a informační technologie
Nevím , jestli bývalí StBák je operativní důstojník nebo jen agent . Ale znělo by podivně kdyby tam pracoval jako údržbař ( čistil ucpané hazly) nebo třeba zahradník ( sbíral hovna po psech).
Je také podivné, že pan Šiška se objevuje pouze v Cibulkových svazcích a novějších po něm ani muk. Zřejmě jsou jeho schopnosti velmi cenné a proto byl odstraněn z novějších vydání svazků StB . Podle mých zdrojů se dříve nebo později budou odhaleny další informace.
Proto vyzývám všechny výzkumníky v oblasti UFO, NWO a další aby byli vemi obezřetní .
Státní moc se o nás velmi zajímá!!!!

Pro skeptiky: běžte někdy navštívit pana Šišku v jeho práci , věřím že bude vemli "štasten" určitě tam potkáte i pana F.D.

"Při plnění konkrétních dlouhodobých úkolů se řídíme výčtem aktuálních priorit, jež vycházejí z příslušného - utajeného - usnesení vlády České republiky."

Jedná se sledování ufologické skupiny o dlouhodobé úkoly?


Jaké je hlavní poslání ÚZSI??

"Jsme jednou ze zpravodajskou služeb České republiky. Naším úkolem je zabezpečovat zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů naší republiky. Předmětem našeho zájmu jsou tedy například informace související s hrozbami, které představují mezinárodní terorismus, proliferace zbraní hromadného ničení a jejich komponent, ekonomická zločinnost, ilegální migrace, různé formy politického extremismu a podobně. Dbáme o to, aby ústavní činitelé a orgány státní správy České republiky od nás dostávali včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace."

http://www.uzsi.cz/cz/jake-je-vase-hlavni-poslani.html


A tímto oficiálně vyhlašuji soutěž o fotografie roku

Kdo vyfotí výše zmíněné , nejlépe jak se pohybují v okolí vily na Pavím Vrchu .
Dostává Cenu Anti-Disinfo 2009/2010!!!!

Neváhej te a fotografujte jako pravý paparratzi ;)
Je čas udělat trochu větší aféru a donutit je vytáhnout pravdu ven .

Taky mě to připadá , že se chovají jako amatéři.

Celkem lze shrnout , pan Šiška pracoval jako StBák a nyní pracuje v UZSI a pozval si dalšího kamaráda F.D. jenž pracuje tamtéž. Projekt Záře je tímto poměrně velmi zdiskreditován.

Váš ultra-zmrd Akhur9

Bílí šupínáči s červeným okem na čele se už na vás v UZSI moc těší .

Exopolitika vs. Tajná služby? VI

4. prosince 2009 v 17:38 | Akhur9 |  UFO
Tak se konečně podařilo připojit na Cibulkovy seznamy

a hle , pan Šiška ( 4. 9. 1955 ) je opravdu veden jako pracovník StB

Správa zpravodajské techniky S svazek : 231373
Hlavní správa rozvědky StB svazek: 196281

Tak to bychom měli, ještě potvrdit ze 2 dalších zdrojů a mužu se za to nechat upálit jako Jan Hus

Exopolitika vs. Tajná služby? V

4. prosince 2009 v 16:51 | Akhur9 |  UFO
Vážení čtenáři a příznivci exopolitiky.
Krátce po uveřejnění studie "Současná ufologická situace v České republice" na www.exopolitika.cz
ve které se rozkrylo, že za českým "ufologickým" projektem Záře stojí zpravodajské služby, byly tyto stránky www.exopolitika.cz
zablokovány a zmizely ze serveru!
Tyto stránky smazal jeden z členů projektu Záře.
Z toho důvodu jsou tyto stránky v aktivní rekonstrukci. Proto se čtenářům omlouváme a žádáme o jejich strpení.
Karel Rašín

Exopolitika vs. Tajná služby? IV.

4. prosince 2009 v 14:54 | Akhur9 |  UFO
na webu astrolab.cz se vede pěkná debata o tom , proč a kdo smazal stránky exopolitka.cz

Situace se vyjasnuje , stránky odstranil Pavel Miškovský . Je majitelem a pomáhal budovat stránky exopolitika.cz . Stále čekám na seznamy StB , které by potvrdily nebo vyvrátili členství pana Šišky v StB.23] Proč nefungují stránky exopolitika.cz?

Dobrý den, tady je text e-mailu, který jsem poslal provozovateli stránek exopolitika.cz (a v kopii i na osud.cz). Stejně překroucená jsou samozřejmě fakta i v případě PZ. Překvapení?

Ahoj Karle,

nemám rád lži a ničím nepodložené výmysly. Nezištně jsem Ti řadu měsíců pomáhal s realizací webu exopolitika.cz, přestože jsem nesouhlasil se všemi Tvými myšlenkami. Web jsem postavil na externím redakčním systému s primární adresou exopolitika.webnode.cz, kde jsem i majitelem tohotu účtu.

Protože mě hluboce urazily bludy, které se na stránkách objevily, a které se mě také dotýkají, rozhodl jsem se tento svůj účet prostě smazat. Navzdory tomu, že jsem si s ním dal opravdu práci a v přepočtu na hodiny by stál hodně tisíc korun.

Jak vidíš, spiknutí tajných služeb se nekoná. Naopak - kdyby se konalo a bylo jen na mě, nejradši bych Ti jednu natáh.

S pozdravem Pavel Miškovský


Autor: miš (04.12.2009 09:31) [62.77.119.xxx]
[24] poznámky

No Luboši, pěkné prohlášení. Hele, jak je to tedy s tím Vladimírem Šiškou? Kterého zpráva nejmenuje, ale o kterého jen a pouze jde? [odkaz]

Zpráva Rašína a Zelinky není žádný útok ani na Klub přátel ufo, ani na Tebe. Jestli jsem jí správně pochopil, je upozorněním, že česká ufologie byla přes Šišku z části řízena z vnitra, právě se zájmem nejen kontrolovat pozorování, ale také je bagatelizovat a celkově všechno vybočující zamést pod stůl.

Navíc tady nejde o nějaké tajné služby jak píšeš, ale konkrétně o Úřad pro zahraniční styky a informace. [odkaz] Pokud napíšeš nějaké tajné služby, přičemž se ví, o jaký úřad se jedná, tak mi to přijde jako mlžení, jako kdybys chtěl také cokoliv nepříjemného zamést pod koberec.

Pro Žižku ... pokud já vím, tak Karel Rašín se dostal ověřitelně k oněm zjištěním až nyní, protože až letos promluvili lidé, kteří věděli a do té doby mlčeli. Exopolitiku si asi těžko sestřelili sami, to je asi podobné podezření, jako kdybych si já vypnul astrolab a pak křičel, co mi to kdo udělal. Navíc Karel Rašín je natolik úzkostně faktografický, že aby tvrdil něco jiného, než to, o čem se definitivně přesvědčil, je velmi těžko schůdné. [odkaz]


Autor: baudy (04.12.2009 09:40) [90.180.189.xxx]
[25] Pavlovi Miš

Pavle děkujeme Vám za světlo, které jste vnesl do případu.

Pokládám sice dost neobvyklé, mazat celé stránky, pokud se na nich objeví něco, s čím já jako webmaster nesouhasím, stejně jako mazat práci svých kolegů, jako kdybych byl jediný, kdo je tvůrcem stránky, ale možnost stránku smazat si nejspíš kladete na roveň práva stránku mazat a tak s tím asi moc nenaděláme, že ano.

Tím spíš mi přijde jako extrémní chtít někoho inzultovat za to, že říká či zveřejňuje něco, čemu věří. Zejména pokud se jedná o jednoho z mála odborníků v oboru, který má za sebou prokazatelné výsledky. [odkaz]

Pokud vím, na webnodu jste měli použitou jen základní šablonu bez velkých úprav a asi patnáct uveřejněných textů. Nechci tvrdit, že to není spojeno s jistou námahou, ale nepřijde mi ani na místě takový výkon zveličovat. Hodnota textů na exopolitice nespočívala v kvantitě, ale v kvalitě. Rád pomohu vytvořit jiný účet a texty tam během jednoho odpoledne vrátit.

A jenom pro úplnost, budete mi chtít také jednu natáhnout?

Ať jsou šťastny všechny bytosti.
webmaster astrolabu


Autor: baudy (04.12.2009 09:51) [90.180.189.xxx]
[26] re Baudy

Tondo, čteš nepozorně.
Pavel Miškovský vysvětlil "odstřelení" exopolitiky a já se ptal, jaký má smysl vytahovat záležitosti starý 20 let zrovna a právě teď (ve smyslu proč se p. Rašín neuměl nad tento "problém" povznést).

Jestli někdo bonzovat, udával, šmíroval je to problém jeho svědomí a karmy.

PS. Já osobně jsem vedený jako zájmová (šmírovaná) osoba od roku 1984.


Autor: zizka (04.12.2009 09:59) [88.146.176.xxx]
[27] pozorně

Václave ahoj, možná skutečně čtu nepozorně, ale pravděpodobně se stejná výhrada může týkat i Tebe.

Rašínův text nemíní pitvat, co bylo před dvaceti lety. Pouze vysvětluje, že před dvaceti lety je nutno hledat počátek současného stavu. Rašínův text upozorňuje, že provázání mezi vnitrem a ufologií stále trvá. Výsledkem je mlžení, kontrola, odvádění pozornosti k nedůležitým věcem. Tak aby se ufologické reálie nedostaly na veřejnost.


Autor: baudy (04.12.2009 10:15) [90.180.189.xxx]
[28] Baudy:

Jak je to s VS ? Tak se ho zeptej sám, co se ptáš mě ? Mě to nezajímá - viz stanovisko.


Autor: L. S. (04.12.2009 11:35) [147.228.71.xxx]
[29] No tak je jasno

Ale smazat něco bez upozornění zrovna není košér (stačil mejl a lhůta 24 hodin na přesun, a to se ani neptám, jestli je udělaná záloha), k uklidnění situace to rozhodně nepřispělo, spíš naopak, materiál je už na x stránkách, takže tento krok je značně kontraproduktivní a troufám si tvrdit, že daleko závažnější než celý materiál.


Autor: L. S. (04.12.2009 11:49) [147.228.71.xxx]
[30] Miláčkové,

ale jestli si myslíte, že kritické hlasy ke krávovinám = agenti ničí ufologii, tak jste vedle jak ta trumpeta. I když chápu, že by to tak chtěli někteří chápat a i záměrně dělat vůči těm, kdo jim kazí kšefty v "duc-hovnu". Nebudu ani jmenovat.


Autor: L. S. (04.12.2009 13:56) [147.228.71.xxx]

Stanovisko KPUFO, o.s

4. prosince 2009 v 14:28 | Akhur9 |  UFO
Stanovisko k materiálu "Současná ufologická situace v České republice"
Vydáno dne 04. 12. 2009

KPUFO o.s. je nepolitickou organizací, zájmovým spolkem, sdružujícím své členy na základě společného zájmu, daného Stanovami. Z tohoto důvodu se KPUFO nezabývá a nebude zabývat jinými zájmy a činností svých členů i nečlenů, pokud nenarušují jeho činnost, a považuje to za osobní a soukromou věc každého člověka.

Tímto pravidlem se KPUFO řídil po celou dobu své existence, a to vždy, když došly podepsané i anonymní udání na nějakého člena, ohledně jeho politické minulosti nebo i současnosti.
Materiál, uveřejněný na stránkách Exopolitika.cz, převzatý dalšími servry a šířený v e-mailech, se stal příležitostí pro útok na KPUFO a dotýká se celého hnutí zabývající se anomálními jevy a činí falešný dojem o provázanosti spolků na jakési tajné služby.
Skutečnosti, uvedené v materiálu "Současná ufologická situace v České republice" byly v KPUFO dávno známé a částečně i publikované v ZAZ jeho členy od počátku 90. let a současný materiál z nich i čerpá. Nebyly to však tyto důvody, proč až do roku 1999 neprobíhala spolupráce s projektem Záře, ale byly to přetrvávající problémy s činností tehdejší ČsAAA, ze které projekt Záře vyšel.

Překonání tohoto období a rozvoj spolupráce všech spolků, zabývajících se anomálními jevy od roku 2000, včetně jejich personální provázanosti, je faktem, který si jednak vyžaduje charakter problémů kolem anomálních jevů, a následně přispěl ke stabilizaci hnutí. Nese své konkrétní výsledky přesto, že všechny spolky si zachovaly svou samostatnost. Celonárodní spolupráce spolků v této oblasti je výjimečným zjevem, který nám závidí zahraniční kolegové z mnoha zemí.
Své výhrady k činnosti projektu Záře, stejně jako k činnosti KPUFO nebo jiného spolku může vyslovit každý. Činnost každého seskupení vychází z přijaté koncepce a je na každém z nás, ke které koncepci se přikloní. K tomu také došlo při odchodu několika členů z Projektu Záře v létě 2009.

Praxe ukáže, která koncepce je životaschopná, bude mít úspěch nebo nikoli. KPUFO se bude rozhodně vždy opírat o zájmy svých členů při rozvoji našich oblastí, bude hledat všechny možné cesty k jejich naplňování, bez ohledu na politická schémata nebo módní trendy.
Výbor KPUFO, o.s.

pozn. od Akhur9 : Jako součást informační kampaně je mou povinosti zveřejnit stanovisko každé zúčastněné strany , budu rád pokud s k tomuto vyjádří také Projekt záře

Exopolitika vs. Tajná služby? III.

4. prosince 2009 v 9:15 | Akhur9 |  UFO

Byl projekt Záře nástrojem StB?


Dnes v 20,00 hod. přišel na můj email zajímavý materiál od kpufo (Klub psychotroniky a UFO) jehož jsem členem. Myslím si, že mnohé čtenáře Šedesátky může tento materiál zajímat a tak ho přetiskuji celý. není nad to, když je člověk informován.
Informační sdělení KPUFO o.s.03.12.2009
Vážení přátelé, kolegové,
posílám novinky.
Stanovisko výboru KPUFO k materiálu "Současná ufologická situace v České republice"
KPUFO o.s. je nepolitickou organizací, zájmovým spolkem, sdružujícím své členy na základě společného zájmu, daného Stanovami. Z tohoto důvodu se KPUFO nezabývá a nebude zabývat jinými zájmy a činností svých členů i nečlenů, pokud nenarušují jeho činnost, a považuje to za osobní a soukromou věc každého člověka.
Tímto pravidlem se KPUFO řídil po celou dobu své existence, a to vždy, když došly podepsané i anonymní udání na nějakého člena, ohledně jeho politické minulosti nebo i současnosti.
Materiál, uveřejněný na stránkách Exopolitika.cz, převzatý dalšími servry a šířený v e-mailech, se stal příležitostí pro útok na KPUFO a dotýká se celého hnutí zabývající se anomálními jevy a činí falešný dojem o provázanosti spolků na jakési tajné služby.
Skutečnosti, uvedené v materiálu "Současná ufologická situace v České republice" byly v KPUFO dávno známé a částečně i publikované v ZAZ jeho členy od počátku 90. let a současný materiál z nich i čerpá. Nebyly to však tyto důvody, proč až do roku 1999 neprobíhala spolupráce s projektem Záře, ale byly to přetrvávající problémy s činností tehdejší ČsAAA, ze které projekt Záře vyšel.
Překonání tohoto období a rozvoj spolupráce všech spolků, zabývajících se anomálními jevy od roku 2000, včetně jejich personální provázanosti, je faktem, který si jednak vyžaduje charakter problémů kolem anomálních jevů, a následně přispěl ke stabilizaci hnutí. Nese své konkrétní výsledky přesto, že všechny spolky si zachovaly svou samostatnost. Celonárodní spolupráce spolků v této oblasti je výjimečným zjevem, který nám závidí zahraniční kolegové z mnoha zemí.
Své výhrady k činnosti projektu Záře, stejně jako k činnosti KPUFO nebo jiného spolku může vyslovit každý. Činnost každého seskupení vychází z přijaté koncepce a je na každém z nás, ke které koncepci se každý přikloní. K tomu také došlo při odchodu několika členů z Projektu Záře v létě 2009.
Praxe ukáže, která koncepce je životaschopná, bude mít úspěch nebo nikoli. KPUFO se bude rozhodně vždy opírat o zájmy svých členů při rozvoji našich oblastí, bude hledat všechny možné cesty k jejich naplňování, bez ohledu na politická schémata nebo módní trendy.

http://sedesatka.cz/node/1527

Exopolitika vs. Tajná služby? II.

3. prosince 2009 v 19:12 | Akhur9 |  UFO

Velká hra začala

Hráči:
Exopolitika.cz ( Karel Rašín , Ladislav Zelinka, Dana Rašínová, Jiří Kult , Simona Šmídová) a všichni slušní badatelé v této oblasti.
vs.
Projekt Záře - PZ ( Vladimír Šiška a nejjmenovaný agent?-operační důstojník ÚZSI - nový člen PZ
Úřad pro zahraniční styky a informace UZSI , možná i další agentůry

Causus Belli :
Nyní si přiblížíme jádro vzniklého skandálu , v 27.11.2009 16:21 byl publikován článek SOUČASNÁ UFOLOGICKÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE(Neuvěřitelné odhalení) na webu exopolitika.cz ,ve kterém došlo k odhalení vlivu bývalého StBáka pana Šiška , údájného pracovníka útvaru UZSI - komunikace a informační technologie (informace nepotvrzena) na projekt Záře. Cca po 5-6 dnech , byli stránky nepřístupné a web byl odstraněn.Následně byla uveřejněna (3.12.2009) na Osud.cz Tisková zpráva české exopolitiky s názvemProhlášení Karla Rašína na základě odhalení podílu tajných služeb na vedení ufologických aktivit v ČR , ve kterém došlo k obvinění tajných služeb , ztoho, že zapříčinili zánik webu.

Nejnovější informace , web smazal spolupracovník PZ , který nesouhlasil s obsahem webu.
Proč, dozvíte se později.

Bližší pohled na zmíněné hráče:

Exopolitika

je nové pojetí tzv. ufologických studií. Je to studium politických důsledků mimozemské přítomnosti na Zemi a politických a vládních procesů v mezihvězdné společnosti. Exopolitika se zabývá politickými hráči, institucemi a klíčovými procesy spojovanými s jevem UFO.

http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/summit-exopolitiky-v-barcelone

Projekt Záře
Projekt Záře je první celostátní akce, zaměřená na zaznamenávání a vyhodnocování poznatků o UFO. Vznik projektu byl inspirován snahou o získání věrohodných a ověřitelných informací o UFO fenoménu, neboť všeobecná znalost o tomto jevu je u nás dosud velmi povrchní a ovlivněná jak bývalou propagandou v naší zemi na straně jedné, tak neseriózními informacemi na straně druhé. Spolu s informacemi o UFO se začaly v projektu shromažďovat i informace o dalších anomálních jevech (jako např. kruhy v obilí, fenomén spontánního hoření osob, či pády neobvyklých substancí na zem), začal se projekt Záře systematicky zabývat i těmito otazníky.
Projekt Záře vznikl 27.3.1992 z iniciativy Čs.archeoastronautické asociace, která k tomu účelu navázala spolupráci s velením čs.vojenského letectva (tato spolupráce však již dnes funguje spíše formálně a zatím se jí nepodařilo obnovit v plné míře). Po zániku Čs.AAA pokračuje projekt Záře v činnosti samostatně, i když nejde o sdružení či klub v pravém slova smyslu. Projekt Záře je spíše program, který je uskutečňován sítí jednotlivých badatelů v České republice (jde o amatérskou a nekomerční činnost). Svojí snahou o racionální přístup a neutrálními postoji k problematice si projekt Záře za dobu své existence vybudoval dobrou spolupráci s nejrůznějšími vědeckými odborníky a experty, jejichž konzultací pak využívá při vyhodnocování získaných informací.
Cíle projektu:
1. Komplexní sběr a statistické zpracování informací o UFO fenoménu na území České republiky.
2. Konzultace těchto informací s vědeckými odborníky různých oborů. Zároveň tak vzbudit zájem vědeckých odborníků o seriózní zkoumání tohoto fenoménu.
3. Využívat sdělovacích prostředků k lepší a serióznější informovanosti naší veřejnosti v této problematice

Úřad pro zahraniční styky a informace

je jediná česká státní civilní výzvědná služba s vnějším polem působnosti (rozvědka). Zabývá se sběrem, analýzou, ochranou a oprávněným využitím zpravodajsky významných informací. Tyto informace pocházejí z oblasti politické, ekonomické a bezpečnostní sféry mimo území České republiky. Jejich oprávněné využití zahrnuje předání informací příslušným orgánům a rozehráním zpravodajské hry. ÚZSI se aktivně podílí na hájení zahraničně-politických, hospodářských a bezpečnostních zájmů České republiky v zahraničí. Předmětem zájmu jsou informace zejména z vládních a klíčových míst, oblasti výroby, techniky a obchodu a dále dokumenty a předměty zvláštního významu.

Zřizovatelem civilní rozvědky je Vláda ČR, která je za její činnost odpovědná. Ředitel ÚZSI je jmenován a odvoláván rozhodnutím ministra vnitra ČR, se souhlasem vlády. ÚZSI je součástí Ministerstva vnitra ČR a jeho rozpočet je součástí rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. Činnost výzvědné služby je definována zákonem č.153/1994 sb. o zpravodajských službách České republiky a dále je vnitřně řízena pomocí směrnic. Služba nemá žádné zatýkací ani trestně-právní pravomoci. ÚZSI spolupracuje s cizími partnerskými výzvědnými i zpravodajskými službami.
Rozvědka může podle zákona pracovat i na území České republiky, pokud je to nutné. Používá sledování, agenturní síť a zpravodajskou techniku jako je odposlech telekomunikací COMINT nebo SIGINT. Odposlechy telekomunikací na území ČR jsou prováděny se souhlasem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR, mimo území tato činnost není zákonem ošetřena.
  • Operativní důstojník je zaměstnanec v "terénu", sbírá zpravodajské informace nebo řídí síť agentů.
  • Agent není zaměstnancem služby. Je osobou jednající v její prospěch z finančních, ideových nebo jiných důvodů. U americké FBI naopak Agent znamená důstojník FBI.

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_zahrani%C4%8Dn%C3%AD_styky_a_informace

Pozn. od Akhur9 : Kdo je agent a kdo je operativní důstojník v této kauze?

Dále dle oficiálních stránek UZSI Co děláme
ÚZSI fungovala do roku 1990 jako I. správa FMV a poté do roku 1993 jako ÚZSI FMV.
Příslušným orgánům státní správy České republiky poskytujeme zejména následující zpravodajství:
  • politické zpravodajství o zahraničně politických skutečnostech a záměrech, které mohou mít vliv na zájmy České republiky;
  • ekonomické zpravodajství o skutečnostech, které mohou mít vliv na strategické ekonomické zájmy, ekonomický vývoj a ekonomickou bezpečnost České republiky;
  • bezpečnostní zpravodajství o mezinárodním terorismu a jiných asymetrických bezpečnostních hrozbách, ohrožujících bezpečnostní zájmy České republiky a její mezinárodní závazky.
Tak jako v jiných zpravodajských službách, probíhá i v rámci našeho úřadu tento cyklický informační proces.

K zabezpečování zájmových informací a k jejich verifikaci využíváme obvyklé zpravodajské metody.
Vzhledem k charakteru naší práce jsme nuceni dodržovat princip utajení a ochrany zdrojů, metod i prostředků. Při jejich volbě vždy porovnáváme jejich efektivnost s rizikem případných negativních dopadů na zahraniční zájmy České republiky. Z uvedených důvodů zpravidla nemůžeme veřejnost podrobně informovat o svých metodách a výsledcích.
Pro naši práci jsou určující aktuálně platné a veřejně dostupné základní dokumenty České republiky, zejména Koncepce zahraniční politiky České republiky a Bezpečnostní strategie České republiky. Při plnění konkrétních dlouhodobých úkolů se řídíme výčtem aktuálních priorit, jež vycházejí z příslušného - utajeného - usnesení vlády České republiky.
Naše činnost nemá represivní charakter. ÚZSI není orgánem činným v trestním řízení a z naší práce nevyplývá žádné ohrožení práv a svobod občanů České republiky. V případě, že jako vedlejší produkt své činnosti zjistíme poznatek, který kompetenčně přísluší službám s vnitřní působností či orgánům činným v trestním řízení, ihned a bez dalšího rozpracování je předáváme příslušným institucím.
http://www.uzsi.cz/cz/co-delame.html

Ředitelé vnější zpravodajské služby ČR

06/2007 - Ivo Schwarz
10/2006 - 05/2007 Jiří Lang
10/2004 - 09/2006 Karel Randák
03/2001 - 09/2004 František Bublan
09/1998 - 02/2001 Petr Zeman
01/1993 - 08/1998 Oldřich Černý

Ředitelé vnější zpravodajské služby ČSFR

09/1990 - 12/1992 Radovan Procházka
07/1990 - 08/1990 Přemysl Holan
05/1990 - 06/1990 Bohumil Kubík
01/1990 - 04/1990 Přemysl Holan


Podle Osud.cz se jedná o vedoucího projektu Vladimíra Šisku
ŠIŠKA Vladimír - teoretik, ufolog, 4. 9. 1955 Praha, ženatý (1978), m. Olga, roz. Ambrožová (1958), děti: Petr (1982), Jitka (1984).
ST SPŠ potravinářská chemie 74.
ZÁJMY archeoastronautika, UFO, kosmonautika, letectví, Keltové.
D spoluautor knihy UFO i nad Československem II, UFO - návraty bohů?; člen red. rady čas. Fantastická fakta.
SF zájem o SF probudila Součkova trilogie, 87 V. Soukupem přiveden do klubu RUR, člen Čs. archeoastronautické asociace, ved. projektu Záře - akce zaměřené na sběr a vyhodnocování informací o UFO fenoménech.
VÁŽÍ SI všech osobností v SF, které aktivně vyvíjejí tvořivou činnost.
OBLIBA L. Souček, Clarke, Bradbury, F. Brown aj. DÍLO přáteli nazýván Systematik, někdy též šílený.
SA Kociánova 1581/7, 155 00 Praha 5, tel. 02/6522810, http://torzo.mumu.net/zare.
zdroj.: http://www.scifi.cz/ik/whosf/sisvla.htm
Verifikaci jeho účasti v StB není potvrzena , nemohu se připojit k cibulka.com ( viz seznamy stb). Pokud máte někdo lepší přístup na tuto stránku, prosím, podívejte se na výše zmíněneho a pošle te mě bud kopii textu nebo PrintScreen stránky. Také byla vydána knižní podoba. Pokud ji někdo máte , prosím pošlete sken stránky .

Otázky :

Kdo je kdo , je pan Šiška agent nebo operativní důstojník ?

Kdo je "nový" člen PZ, údajný pracovník UZSI ?

Bylo zveřejnění článku "SOUČASNÁ UFOLOGICKÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE", pověstnou poslední kapkou?

Do jaké míry jsou infiltrovány a řízeny ostatní projekty pozorování a výzkumu UFO ?

Jsou také "pod pantoflem " ostatní organizace stojící proti Novému Světovému Řádu?

Co se opravdu skrývá za touto masivní desinformační kampaní ( viz COINTELPRO , speciálně vesmírné COINTELPRO )?

Jedná se v tomto skandálu jen za další projev bezpáteřních deprivantů a psychopatů?

Kolika slušným pracovníkům tajných služeb je toto jednám cizí?

Je o výsledcích informovám premiér a prezident?

Dojem od Akhur9 :
Pravděpodobně dochází každou půlnoc k vydání "svodky" vzniklých článků na netu .
Jedná se v tomto skandálu jen za další projev bezpáteřních deprivantů a psychopatů?