Duben 2010

MK ( mind control) až ze starého Egypta ?

20. dubna 2010 v 17:46 | Akhur9
Nedávno jsem si přečetl na afinabul.blog.cz o kauze Kuřim a o MK-Ultra , Monarch a podobně.
Hlavní otázka , která mě zajímá je tato. Když ve starém Egyptě věděli o způsobu, jak provést přeprogramování člověka, odkud to věděli ? Jednalo se o náhodný objev nebo se jednalo pouze o přepis již starších technik ?

Byly tyto techniky převzaty od multigeneračně postižených rodin pedofílií a sadismem ?
Jsou tyto "osobnostní programy" předávány přes generace do nekonečna ?
Je MK-Ultra a podobné pouze nová a nezávislá cesta techto technik ?
Jsou zde dvě větve takto ovládaných lidí ?

Můj názor je tento :

Pedofilně zneužívané děti bývají před soudem často dvakrát , jednak jako oběti , později jako sami pachatelé. to samé platí i pro jedince pod vlivem psychopatických nebo jinak postižených rodičů.
Ale musím dodat, že to neplatí na 100% , protože je zde mnoho faktorů, zda potomek bude přenašeč programu nebo jej ukončí vlastním poznáním či cizí pomocí.

Pokud se jedná o multigenerační pedofilní rodiny , tak počátky bych rozdělil na několik hypotéz.
Z prvé se jedná program získaný již nejspíše v prvobytně pospolné společnosti jako součást nábožensko-společenského řádu. Lidé se v té době žili jen asi 30 let a styk s dívkou ve věku 10 let nebyl výjimkou ( v přepočtu na dnešní průměrný věk ,vychází styk ve věku asi 20 let).
S prodlužující se délkou života se u většiny lidí posouval i věk "zralosti " , pouze u několika skupin se zasekl na mladém věku. ( nemluvím zde o zneužívání batolat a podobně , to nemělo s reprodukčním cyklem a věkem nic společného). První zneužití batolat a kojenců bych typoval při oslavě početí nového člověka ( jen u několika kmenů) , nechci zde psát co mohly sním dělat . Ale podobné praktiky lze vystopovat u dněšních "satanistických" kultech ( ps. neznám téměř nic o techto kultech , takže to berte jako spekulaci).

Další hypotézu bych nazval " nenasytný psychopat" , v pravěku skupina hrdlořezů přepadla vesnici a pozabíjela téměř všechny obyvatele. Zůstaly jen děti a dospívající , Nechtějte vědět co se asi stalo , pokud má psychopat zrovna "chuť. ( viz případ dívky , znásilněné před očima vlastních rodičů).

Třetí hypotéza je založená na traumatu z dob dětsví, kdy rodiče byly zabiti dravou zvěří , rozsápáni před očima dětí. Navíc bez kontaku od ostatních lidí , to mohlo deformovat morální rámec ve stylu " svět je krutý, budu stejný jako on " .

Čtvrtá hypotéza je založena na genetické indispozici v mozku a ztoho plynoucí jiný pohled na svět.

nyní k mým otázkám

Byly tyto techniky převzaty od multigeneračně postižených rodin pedofílií a sadismem ?
Částečně ano, multigenerační zneužívání může postihnou několik desítek generací po sobě .
Děti dělají to, co viděli u svých rodičů . Např. Egypt měl svou knihu mrtvých a potomci takto zneužívaných lidí žijí do dnes. Navíc se egyptská kultůra značně rozšířila do okolních států ( Kannán, Fénikie , Chetité , Kréta , Mitammi , Babylónie , Uratu , Nůbie atd. )
Egyptané zakládaly obchodní centra po celém blízkém východě , shodou okolností byly tyto centra vybaveny také chrámy. Ne všechny tyto centra soužily jako místa pro přeprogramování , stačilo ,aby dorazil kněz ( znající knihu mrtvých)  se svými pomocníky a mohl dělat progamování doslova na "koleně". Do dnešních dnů bychom mohly vystopovat staré arabské a židovské pedofilní rodiny až do starého Egypta . Určitě zde byli o jiné skupiny , které prováděli programování ( jiné národy a kultůry).

Velmi důležité je si uvědomit, že pokud za projekty Mk-Ultra a atd. stojí tyto rodiny , proč prostě nepřekopírovaly postup ? Vždyť ví , jak zlomit i dospělého člověka, proč by celý postup racionalizovaly? Mají letité zkušenosti , jak se to dělá.

Jsou tyto "osobnostní programy" předávány přes generace do nekonečna ?

Ano i ne, závisí to hodně na to, zda jsou takto naprogramovaní oba rodiče nebo jen jeden. Také na osobní odvaze daného rodiče nebo příbuzného , který je schopen udělat tomu přítž.
Pokud však nedojde ke včasnému přerušení programování , dítě si utvoří pokroucený pohled na svět a to co mu bylo uděláno , bude brát jako normu. Kdyby se například pedofílie nešířila mezigeneračně, tak by se tato deiviace měla vyskytovat minimálně nebo vůbec .

Je MK-Ultra a podobné pouze nová a nezávislá cesta techto technik ?

Částečně jsem odpověděl na tuto otázku při první otázce. dle dostupných faktů zjistíme , že první zdokumentované pokusy s kontrolou myšlení byly prováděny v Osvětimi "doktorem" Mengelem.
Po konci války pokračoval "doktor" Cameron a další " prozaživasežráníprasaty".
Kdybych bral počátek rok 1933, tak trvá tento projekt ( at se již dnes jmenuje jakoliv) 77 let.
Úplnou odpovět bychom dostaly pouze poté, kdybychom našli někoho klíčového , kdo s tím opravdu začal první (cca po roce 1905 nebo dříve) . Pocházel s pedofilních rodiny nebo ne ?
Pokud ano, tak se jedná pouze o modernizovanou větvy programovaní , pokud ne , tak se jedná o samostatnou kapitolu.

Jsou zde dvě větve takto ovládaných lidí ?

Ano , jedni pocházejí ze staré větve pedofilních rodin, a druhá větvě projektů tajných služeb .
Závisí, pouze na prapůvodci projektu ( viz výše). Nalezení tohoto člověka by objasnilo mnohem více.

Děkuji

Ayahuasca

1. dubna 2010 v 15:42 | Akhur9 |  Video

původní zdroj

http://mythos.ic.cz/viewtopic.php?id=23


THE MEN WHO STARE AT GOATS

1. dubna 2010 v 13:43 | Akhur9 |  Video

http://www.youtube.com/watch?v=GC2TzspJn5A

Co Amíci všechno nezkoumali , ps. Rusové taky