Květen 2010

Přemluv Mádlu

31. května 2010 v 13:44 | Akhur9 |  Video

SINGULARITY - Part 1 New Age Deception and The Galactic Federation of Light (HD)

29. května 2010 v 13:34 | Akhur9 |  UFO

http://www.youtube.com/watch?v=_wO9kvVcBR8

Our Journey & The Grand Deception : George Kavassilas : Part 1 : 1 of 6http://www.youtube.com/watch?v=IZDcn-LJNlo

Luciferův efekt

28. května 2010 v 2:33 | Akhur9
30. ledna 2008
Dlouholetý výzkum ukázal, že k páchání zla lze běžného člověka přivést relativně snadno
Proč se dobří, obyčejní lidé stávají občas pachateli zla? Nejkrajnější proměnou tohoto druhu je samozřejmě případ Hospodinova nejoblíbenějšího anděla Lucifera - a právě tento příběh se stal kontextem mých psychologických zkoumání menších lidských proměn pod tlakem zničujícího vlivu mocných situačních sil.
Takové síly existují v mnoha běžných behaviorálních souvislostech a pokřivují naši obvyklou dobrou podstatu tím, že nás postrkují k projevům deviantního, ničivého či zlého chování. Když se ocitáme v nových, neznámých prostředích, naše navyklé způsoby myšlení, cítění a jednání už dále nepřispívají k zachování mravního kompasu, jímž jsme se spolehlivě řídili v minulosti.
Výzkum, který jsem s kolegy prováděl, během uplynulých tří desítek let prokázal relativní snadnost, s níž lze běžné lidi přivést k tomu, aby se chovali způsoby považovanými za zlo. Účastníky výzkumu jsme podrobili experimentům, při nichž je významné situační síly - anonymita, skupinové tlaky či rozptýlení osobní zodpovědnosti - vedly ke slepému uposlechnutí autority a k agresi vůči nevinným osobám, poté co je odlidštili.
Člověk = aktér na scéně Má nedávná kniha The Lucifer Effect (Luciferův efekt) s podtitulem Jak se dobráci mění ve zloduchy popisuje radikální proměny, k nimž docházelo mezi vysokoškolskými studenty, kteří plnili náhodně přidělené úlohy vězňů a strážců v simulované věznici na Stanfordově univerzitě. Dále vymezuje přímé paralely s případy týrání, jež spáchali američtí vojáci v irácké věznici Abú Ghraíb, a vykládá velkou část společenskovědního výzkumu objasňujícího schopnost sociálních situací převládnout nad individuálními dispozicemi.
Toto souborné dílo zpochybňuje tradiční zaměření na niternou podstatu jedince, jeho dispozice a osobnostní rysy coby primární - a často jediné - faktory při snaze porozumět lidským selháním. Namísto toho tvrdím, že třebaže většina lidí jedná obvykle morálně, lze je snadno přivést ke konání antisociálnímu, protože většina lidí se zřídka projevuje jako solitéři improvizující monology na prázdném jevišti života.
Právě naopak, lidé jsou často souborem různých aktérů na scéně s rozličnými rekvizitami, kostýmy, scénáři a jevištními pokyny od producentů a režisérů. Společně vytvářejí situační prvky, které mohou dramaticky ovlivňovat chování. Co jedinci do toho či onoho prostřední vnášejí, je sice podstatné, ale totéž platí pro situační síly, které na působí, a dále pro systémové síly, které vytvářejí a zachovávají situace.
Většina institucí, jež prostupuje individualistická orientace, poukazují na osobu jako na hříšníka, provinilce nebo člověka poznamenaného, choromyslného nebo iracionálního. Nápravné programy se drží buď lékařského modelu reintegrace, terapie, převýchovy a léčby, nebo trestního modelu věznění a poprav. Takové programy jsou ale odsouzeny k nezdaru, jestliže hlavním původcem příčiny není jedinec, nýbrž situace anebo systém.
Hrdinové jsou obyčejní lidé Jsou tudíž nezbytné dva typy změny paradigmatu. Zaprvé, potřebujeme zavést model veřejného zdravotnictví k prevenci násilí, domácího týrání, šikany, předsudků a tak dále, který rozpozná šiřitele sociálního onemocnění, proti nimž bude třeba provádět očkování. Zadruhé, právní teorie musí znovu posoudit míru, s jakou by se při udílení trestů jedincům měly zohledňovat silné situační a systémové faktory.
Ačkoliv značná část Luciferova efektu zkoumá, jak snadné je postrčit obyčejné lidi k páchání zlých skutků nebo k pasivní lhostejnosti vůči utrpení druhých, hlubší poselství je pozitivní. Právě pochopením onoho jak a proč za těmito činy si budujeme lepší pozici pro to, abychom je odhalili, čelili jim, vzepřeli se jim a zvítězili nad nimi. Tím, že získáme "čich na zlo", si vypěstujeme odolnost vůči vnějšímu tlaku na negativní výchylku našeho morálního kompasu.
V tomto smyslu je Luciferův efekt oslavou schopnosti člověka volit laskavost oproti krutosti, starostlivost oproti lhostejnosti, tvořivost oproti destruktivnosti a hrdinství oproti podlosti. Na konci svého vyprávění vyzývám čtenáře, aby se zamysleli nad zásadními strategiemi vzdoru vůči nežádoucím sociálním vlivům a jejich potírání, a zavádím pojem "banality hrdinství". Koneckonců většina hrdinů jsou obyčejní lidé, kteří se pustí do mimořádných mravných činů.
Vzhledem k tomu navrhuji situační náhled na hrdinství, stejně jako na zlo: táž situace, která může u některých z nás vyvolat nepřátelskou představivost a zlo, může u jiných vzbudit hrdinnou představivost. Musíme lidi, zejména děti, učit přemýšlet o sobě jako o "hrdinovi v záloze", přichystaném vykonat hrdinský skutek v konkrétní situaci, která může nastat jen jedinkrát za život.
***
Více informací na www.lucifereffect.com (c) Project Syndicate, 2008
Philip Zimbardo Americký psycholog (* 23. 3. 1933), dnes emeritní profesor Stanfordovy univerzity, je známý hlavně jako koordinátor stanfordského vězeňského experimentu, během něhož bylo 24 náhodně vybraných studentů drženo v předstíraném vězení ve sklepě budovy Stanford University. Zjištěný sadismus "dozorců" spolu se silnými depresemi a pasivitou vězňů vyústily v teoriích o důležitosti sociálních pozic v psychologii jedince. Tato teorie je dodnes kontroverzní. V roce 2005 obdržel cenu Nadace Vize 97, již založil exprezident Václav Havel a jeho žena Dagmar.
O autorovi| Philip Zimbardo, emeritní profesor psychologie

Philip Zimbardo

převzato z novinky.cz
http://www.lidovky.cz/luciferuv-efekt-0j3-/ln_noviny.asp?c=A080130_000049_ln_noviny_sko&klic=223678&mes=080130_0

insprace z
http://www.ponerology.com/resources.html

Kniha City Boy - úryvky

23. května 2010 v 2:38 | Akhur9
Geraint Anderson: CITYBOY
***
Na tu druhou otázku mi po několika drobných žertech odpověděl sám David.
Sáhl do kapsy a vyndal z ní překrásný zlatý náhrdelník.
Když se pak Izabela naklonila dopředu, opatrně jí ho vložil na krk.
S odstupem žasnu nad svou naivitou. Ale ještě podivnější mi připadá Davidův
sebeklam. Když se Izabela odebrala k dalšímu "tanci", tak s pohledem
otupělého samce v zajetí první lásky prohodil: "Myslím, že mě doopravdy
miluje. Tohle je možná ta skutečná láska." Nedokázal jsem vůbec pochopit,
že ten protřelý cynik David neprohlédnul, co se za tou její náklonností skrývá.
Že to ve skutečnosti byla láska k brazilské měně realu, na který bude to
pozlacené stříbro přeměněno, jakmile ji hoši z imigračního donutí, aby se
vrátila zpátky do Sao Paula.
Během kariéry v City jsem vídával vilné, stárnoucí makléře, jak znovu a
znovu propadají stejné iluzi. Kdyby to nebylo svým způsobem tragické, tak
by to pozorování obtloustlých hňupů navlečených do příšerných sportovních
sak, jak křepčí v zavšivených klubech v Sohu, byla pěkná sranda. Poněkud
smutná je také představa, že ty mladé kočky zajímá něco jiného než jejich
peněženky. Jeden z mnoha, opravdu mnoha důvodů, pro které jsem si slíbil,
že ze City odejdu dřív, než mi bude čtyřicet, byla obava, že jednoho dne
narazím někde v zábavní čtvrti na obézního dědka na kolečkovém křesle, jak
smilní s nějakou atraktivní holkou. A pak si promnu oči a s úžasem zjistím, že
je to vlastně můj obraz v zrcadlové stěně některého z těch nočních klubů.
***
Mimochodem právě všudypřítomný stres je považován za jeden z hlavních
důvodů, proč jsou platy v londýnské City tak absurdně vysoké. Já téhle
volovině nikdy sám nevěřil. Vždycky se mi zdálo, že třeba práce zdravotních
sester je také plná stresu. A pokud něco pokazí zdravotní sestra, tak umírají
lidi. A ještě jedna věc: když jsem cpal s klienty u La Gavroche v londýnské
čtvrti Mayfair, nikdy jsem kolem sebe neviděl žádný zdravotnický personál.
Mé první kolo prezentací pro klienty bylo vcelku zajímavé… asi tak dva dny.
Bylo to plné stresu, ale po několika šestihodinových schůzkách se rutina,
spočívající v opakování stále stejných frází doplněných o skriptované vsuvky,
proměnila v mimořádnou nudu. Přesvědčit během hodinové prezentace na
powerpointu zkušené manažery investičních fondů, že nějaký pětadvacetiletý
panáček v levném obleku špatného střihu jim může pomoct zvýšit výkonnost
právě jejich fondu, byl pořádně velký úkol. Tím spíše, že někteří byli v téhle
branži přes pětadvacet let. Mnohé z nich mé argumenty očividně nezajímaly a
seděli tam, aniž předstírali, že poslouchají. Sem tam se podívali na hodinky,
aby zkontrolovali, kdy to jejich utrpení skončí.
***
Proč vlastně někteří manažeři hedgeových fondů šíří drby? Ze stejného
důvodu, proč si psi lížou koule - protože můžou. Člověk nemusí být
Einsteinem na to, aby zjistil, že šíření falešných zpráv je nelegální a manažeři
hedgeových fondů mají důvod, aby to dělali, protože nebezpečí, které z toho
plyne, je minimální, a zisk přitom může být nechutně velký. Zvolíte-li drb či
pomluvu, která je alespoň na první poslech hodnověrná, tak se rozšíří. A šíří
se i ty méně hodnověrné. Pokud královně projde takový nesmysl, který
nechala kolovat před lety, že labutě vám mohou třepáním křídel zlomit nohu,
což udělala evidentně proto, aby si chránila zdroj svého oblíbeného masa, pak
člověku projde opravdu hodně.
Takže, pokud takový mazaný manažer hedgeového fondu jako Richard
nakoupí akcie v United Utilities a pak pár důvěřivým kontaktům mezi
prodávajícími říká, že se chystá převzetí firmy, netrvalo dlouho a tahle zpráva
rozvibrovala mobilní telefony a internetové stránky po celém světě. A pokud
finta funguje, tak tomu, kdo s ní přišel jako první, nakonec zavolá někdo, kdo
se k ní dostal mezi posledními.
A umím si přesně představit šibalský výraz v jeho lakotné tváři, když utrousí
notoricky známá slova: "To jen přesně potvrzuje to, co jsem si myslel."
***
Průběh mají pod kontrolou obvykle - nejedna z nich tu je kvůli dámské
společnosti, je to jediný důvod, proč jsou tady. Tak kolem jedenácté někdo
oznámí, že nastal čas na hrátky, a pak se všichni rozdělíme do několika
"heren", kde se, doufejme, do něčeho budeš moct zapojit. Někteří prostě jen
šoustají vybranou dámu dohromady s jejím partnerem, jiní se účastní
hromadných orgií a další prostě jen přihlížejí. Některé ženy přišly, aby si to
prostě užily s více partnery.
Většina z nich navštěvuje tyhle akce pravidelně. Vyvaruj se toho, aby ses
choval jako zvrhlík, nic si nevymáhej silou, uvolni se a užij si to.
Docela se mi líbí představa, jak pícháš někoho jinýho, a jsem si jistá, že se
taky rád podíváš na to, jak se mi někdo pořádně věnuje, jak jsi to tak hezky
jednou řekl."
Tak to mě vůbec nenapadlo, že se budu téměř jistojistě dívat na to, jak mou
milenku šoustá nějaká parta upocených opálených chlápků.
Ne že bych do ní byl tak hluboce zamilován, ale v našem vztahu nešlo jen a
jen o sex.

http://www.nakladatelstvi-millennium.cz/files/ukazky/pdf/Ciytboyukazka.pdf

Ponerologie - Londýnská City -česky

22. května 2010 v 11:11 | Akhur9 |  Video

ale lepší EN

Ponerologie - Londýnská City

21. května 2010 v 21:41 | Akhur9

Geraint Anderson

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Skočit na: Navigace, Hledání
Geraint Anderson (* 1972, Notting Hill, Londýn) je bývalý britský analytik investičních společností v londýnské City a autor anonymních sloupků v novinách thelondonpaper, kde odhaluje zákulisí a špinavost světa makléřů a investičních bankéřů a podle těchot sloupků, které si získaly velkou oblibu byla vydána jeho úspěšná kniha s názvem City boy.

Životopis

Otcem Gerainta Andersona je labouristický politik Donald Anderson - Baron Anderson of Swansea a jeho matkou je Dorothy, dcera bolivijských misionářů. Geraint se narodil a vyrůstal v londýnské čtvrti Notting Hill, kde studoval na Fox School a Latymer Upper School v Hammersmithu. Po ukončení těchto škol strávil rok potulováním se a kouřením marihuany po Asii. Po návratu do Anglie vystudoval historii na Queens' College, University of Cambridge a své laxní vzdělání dokončil na Sussex University, kde získal magisterský titul (MA).
Jeho rodiče však nebyli spokojeni se zahálčivým a potulným životem svého syna, a tak roku 1996 Geraintovy jeho starší bratr Hugh, který pracoval fund manažer nizozemské investiční banky ABN Amro, zařídil dobré místo v londýnské bankovní čtvrti City. Byl zaměstnán jako analytik vytvářející modely trhu veřejně obchodovaných společností. Během prvních pěti let se jeho plat vyšvihl z 24 000 £ na 120 000 £ a jeho bonusy během prvních tří let byly £14 000, £55 000 a £140 000. Roku 1997 přešel na pozici do Société Générale a konečně roku 1999 do Commerzbank.

Spisovatel

Své znechucení a rozčarování nad svou prací se rozhodl ventilovat anonymním sloupkem v lokálních novinách thelondonpaper, kam přispíval od roku 2006 a jeho sloupky popisující reálný svět v City se staly velice oblíbenými.
18. června 2008 bylo odhaleno, že pravidelným sloupkařem známým pod přezdívkou City Boy je Anderson. Posléze byla vydána jeho kniha Cityboy - Beer And Loathing In The Square Mile.

-----------------

Dnes na Z1 (21.5.2010) byl "Cityboy-život investičního mankéře" a také rozhovor EN!!!!!
Co tam týpek valil , mě mohlo je rozesmát. Kdejaký vševěd hledá řešení a příčiny dnešní krize, Ale potm co se dozví co za ubožáky dělá na burze , uvidí pravý původ problémů dnešních dnů .
City Boy Song


'Cityboy' Exposes City Culture

na CNBC


City Boy (GER)


FALSE FLAGS USED THROUGHOUT HISTORY TO PROVOKE WAR S !!! FEAR GOD

21. května 2010 v 19:32 | Akhur9 |  Video
!!!!DOPORUČUJI PŘELOŽIT PRO OSTATNÍ!!!


http://www.youtube.com/watch?v=0GNBxGcSt_4


Znetvoření dobytka

21. května 2010 v 18:27 | Akhur9 |  Video
Ps.: šušká se , že to prý používají jako náhradní trávicí trakt pro šedé , páč se krmí přes kůži

UFO v infračeveném záření

21. května 2010 v 17:57 | Akhur9 |  Video

IR/UFO

http://www.youtube.com/watch?v=uolv5C7Bgb8

http://www.youtube.com/watch?v=jsJpkqkqSTY&feature=related