Září 2010

Global Government - How We Get There (Pt. 1 of 9)

27. září 2010 v 18:44 | Akhur9 |  Video

http://www.youtube.com/watch?v=d0lBcrQX0_kVašek Klausů se nebojí

26. září 2010 v 11:32 | Akhur9

Globální vláda je levicový nesmysl, řekl Klaus v OSN

OSN nepotřebuje nové úkoly, naopak by měla zeštíhlit, prohlásil Klaus


Globální vládnutí je nesmysl

Český prezident již před svým dnešním projevem v newyorském sídle OSN dal najevo, že mu úvahy o globálním vládnutí nejsou po chuti. Myšlenku dokonce označil za totální levicový kosmopolitní nesmysl.
 Podle českého prezidenta není úlohou organizace usilovat o globální vládnutí, či v něm dokonce hrát ústřední roli. "Místo, aby se OSN stále více stávalo zdrojem finančních prostředků pro různé, často velmi sporné nevládní organizace, které se - bez jakékoliv povinnosti skládat účty a bez jakékoliv kontroly - snaží profitovat z aktivit OSN, mělo by usilovat o to, aby bylo účinnou organizací reprezentující státy a jejich občany," řekl Klaus ve zhruba desetiminutovém vystoupení.
Otázka reformy mezinárodních institucí získala na naléhavosti po nedávné celosvětové hospodářské krizi. Mnoho světových státníků zastává názor, že by měly vzniknout globální struktury s většími pravomocemi, než má třeba současná OSN, které budou schopné aktivněji reagovat na problémy současného světa.
Kritici ale takové plány označují za snahu vytvořit "nový světový pořádek", který by značně omezil národní státy i svobodu jejich obyvatel.

beyond the facade (zeitgeist, disclosure project, galactic federation of light)

25. září 2010 v 23:00 | Akhur9 |  Video


Vřele Doporučuji  !!!!!
lépe se to nedá říci, věřím že pochopíte proti skutečně stojíme
je to mnohem větší problém, než si chceme připustit


Dark Fellowships: The Nazi Cult

25. září 2010 v 8:47 | Akhur9 |  Video

celý dokument na disclose.tv

Light Bearers

23. září 2010 v 20:35 | Akhur9 |  Video

Deficitní monetární systém

21. září 2010 v 23:43 | Akhur9
černý text je převzat z
červený text jsou moje poznámky


Bankovní soustava a tvorba peněz

Zkusme si ve stručnosti popsat, jak proces tvorby peněz vypadá v praxi. Vyberme si třeba variantou se státními dluhopisy a počítejme s tím, že komerční banky udržují bankovní rezervy ve výši 10%.

eStát se rozhodne, že potřebuje peníze na dodatečné sociální výdaje. Jelikož nechce zvyšovat daně, aby si nepohoršil u voličů, vydá státní dluhopisy ve výši 1 000 000 korun. Protože se v modelové zemi drží míra inflace pod dvěma procenty (pod inflačním cílem), nakoupí všechny dluhopisy centrální banka. Banka si nechá vytisknout bankovky v nominální hodnotě 1 000 000 Kč a výměnou za dluhopisy je přepošle do státní pokladny.

Akhur9: CB peníze nakoupí (rozumněj vytiskne/vytvoří peníze na realizaci obchodu , peníze vznikají v okamžiku vytvoření dluhopisu - z ničeho
již samotný dluhopis je zatížen dluhem 5% !!!!!!!!! tedy 1 000 000 -> dluh 1 050 000 ). 

Možná si řeknete: Centrální banka nechala vytisknout 1 000 000 korun, peněžní zásoba proto vzrostla o 1 000 000 korun. Tak tomu ale není. Probíhá zde totiž proces multiplikační tvorby vkladů. Ten zde existuje právě díky možnosti komerčních bank nedržet bankovní rezervy na 100 procentech.

Státu tedy přijde na účet jeden milion korun. Protože tyto peníze nepotřebuje ihned, nechá je na účtu několik týdnů ležet. Pokud účet ministerstva financí bude spravovat jedna z komerčních bank - například Česká spořitelna -, bude ležet milion korun na účtu České spořitelny. Řekli jsme si ale, že komerční banky v našem ekonomickém modelu drží rezervy na úrovni 10%. Česká spořitelna si proto ponechá z uloženého milionu pouhých 100 000 korun a zbylých 900 000 korun během několika hodin (maximálně dnů) rozpůjčuje.

Stát tím však o žádné peníze nepřijde. Své peníze má pořád na účtu (nebo si to alespoň myslí) a kdykoliv požádá o jejich vyplacení, banka mu je vyplatí. Buď ve formě bankovek z bankovních rezerv nebo v elektronické podobě převodem na účty lidí, pobírajících sociální dávky (popř. plat od státní správy). Jestliže veškeré platby probíhají v elektronické podobě, nedostane se do rukou státu často ani jedna papírová bankovka. A opět, nikomu to nevadí.

Přesuňme se k České spořitelně. Od státu dostala do úschovy milion korun, 100 000 korun si ponechala, zbylých 900 000 korun rozpůjčovala. Půjčila je například stavební firmě Metrostav na financování jejích podnikatelských aktivit. Slovem "půjčila" máme na mysli převod peněz z ČS na bankovní účet Metrostavu. Když bude mít Metrostav účet u Komerční banky, dorazí 900 000 korun na účet Komerční banky.

Akhur9: Ano, správně ale banka půjčí peníze na úrok např.: 300 000 půjčka , 400 000 celková dlužná částka, ale nevytvoří dodatečné peníze na splátku úvěru : chybí - 100 000
( 900 000(3 X 300 000) ->1 200 000 (3X 400 000) = - 300 000 

Díky multiplikační tvorbě vkladů proběhl na trhu zajímavý proces. 1 000 000 korun se rozmnožil na 1 900 000 korun. Milionem korun disponuje stát, 900 000 má na účtu Metrostav. Proces multiplikační tvorby vkladů ale pokračuje dál. Metrostav nepotřebuje peníze ihned, nechá je proto několik dnů ležet na účtu Komerční banky (například do splatnosti faktur). Komerční banka se zachová podobně jako Česká spořitelna. Proč by měla u sebe nechávat 900 000 korun, když 90 procent z nich může se ziskem půjčit někomu jinému. Třeba firmě Linet na investice do technologie výroby nových modelů nemocničních lůžek.

Protože naše modelová firma Linet má účet vedený u ČSOB, převede Komerční banka 810 000 korun (900 000 x 0,9) na účet ČSOB. Peněžní zásoba se tímto krokem opět rozmnožila. Stát má na účtu 1 000 000 korun, Metrostav 900 000 korun a Linet 810 000 korun. Během chvíle přibylo v ekonomice 2 710 000 korun.

Akhur9: opět 810 000 při stejném poměru půjčky a celkového dluhu ( 33%)
je nutno splatit 1 080 000 tedy - 270 000

Tedy vznikem 900 000 nových peněz vznikne dluh 1 080 000 , tedy deficit -270 000 .
neboli:

900 000 nových peněz ( 810 000 na půjčky a 90 000 na rezervu)
900 000 x 0,9 = 810 000 peníze , které je možné půjčit
půjčka 810 000 generuje dluh 1 080 000 při 33%
rozdíl je -270 000

Spotřebitelské nebo jiné uvěry jsou u přeplatku cca 36-40% a hypotéky až 92-96%  !!!!
jakékoliv takto generované peníze již jsou v mínusu při snižujícím se poměru penez a dluhu
celkový dluh vždy vyšší než množství vytvořených peněz.


Multiplikační proces ale ani zde nekončí a pokračuje v podstatě až do nekonečna. Při výši bankovních rezerv na úrovni 10% vznikne v jeho průběhu v ekonomice 10 000 000 korun. 1 000 000 + 900 000 + 810 000 + 729 000 + 656 100 + 590 490 + ... = 10 000 000. Při výši bankovní rezerv 20% vznikne z jednoho milionu 5 milionů, při výši 5% 20 milionů atd.

Akhur9: Ano , pravda ,vytvoří sice 10 000 000 ale, zároveň vytvoří dluh o velikosti cca až 13 000 000

Tomuhle říkám podvod !!!!!!!!!!!!
Každý z nás ma u sebe pár korun ale ve skutečnosti je to cca 1,3 větší dluh
máš u sebe litr (1000 kč)?, to je ve skutečnosti dluh 1300 kč, 

peněžní zásoba v čr cca 2.7-2,8 biliónu koru, tedy teoreticky dluh  3.6 biliónu

A na konci příjde obchodník se zbraněmi Kalousek,
a začne provolávat dokola kouzelnou mantru: musíme šetřit !!!

jak?, co? ,kde? ,......porucha příjmu ........... , už je stejně pozdě

DECEPTION PROJECT pt1 - disclosure project & hidden secrets (bohemian grove/owl of moloch intro)

11. září 2010 v 21:06 | Akhur9 |  Video

http://www.youtube.com/watch?v=z1vqN326_l0&feature=related

Bill Gates a globální holocaust pod vlajkou OSN

2. září 2010 v 19:40 | Akhur9
Loni v květnu se uskutečnila schůzka předních světových filantropů a financiérů v New Yorku, svolaná Billem Gatesem, aby se poradili, jak sjednotit síly k překonání politických a náboženských překážek, zabraňujících v přijetí efektivních programů celosvětového omezení populačního růstu ve světě. Svojí troškou do mlýna mj. přispěli finančníci David Rockefeller Jr., Warren Buffett a George Soros, starosta New Yorku Michael Bloomberg, mediální magnát Ted Turner a televizní celebrita a vyznavačka hnutí Nového věku Oprah Winfreyová.

Bill Gates je většině lidí známý jen jako zakladatel počítačové firmy Microsoft. Již méně se už ví o tom, že dlouhodobě podporuje programy populační kontroly a že jeho nadace patří k nejštědřejším sponzorům organizací vyvážejících "kulturu smrti" do rozvojového světa. V tomto duchu byl vychováván i svým otcem, jenž vedl jednu z poboček propotratové organizace Planned Parenthood.

Otec Davida Rockefellera John sponzoroval prostřednictvím Kaiser Wilhelm Institute eugenickou politiku Hitlerova Německa a následně se postaral o to, aby špičkoví němečtí eugenici nebyli po válce potrestáni. Jejich "know-how" se později hodilo při zakládání a řízení Mezinárodní společnosti pro plánování rodičovství.

Zakladatel CNN Ted Turner o potřebě redukce světového obyvatelstva hovoří také dlouho. V rozhovoru pro The Environmental Magazine poznamenal, že na Zemi by neměly žít více než dvě miliardy lidí. Doporučuje globální zavedení čínské "politiky jednoho dítěte", spočívající v penalizaci rodičů při narození dalšího dítěte a "spanilých jízdách" tajné policie a komisařů pro plánování rodiny, unášejících těhotné ženy k provedení násilím vynucených potratů na státních potratových klinikách.

Populační kontrola je od roku 1974 oficiální politikou Organizace spojených národů. V tomto roce se v Bukurešti konala první konference OSN o populační otázce, na níž zvítězil koncept prosazovaný Rockefellerovou nadací a Henrym Kissingerem, založený na kontrole obyvatelstva "třetího světa" prostřednictvím cílené redukce jeho počtu. Od té doby je rozvojová pomoc podmiňována souhlasem vlád klientských států s účinným prosazováním "plánovaného rodičovství", zahrnujícího volný přístup k potratům a levné antikoncepci.

Vzpomínám si, jak se na Světovém kongresu rodin pořádaném Občanským institutem v roce 1997 v Praze rozhořčovaly účastnice z afrických států, že jsou sklady OSN přeplněné kondomy a nitroděložními tělísky, zatímco základní léky jsou pro obyčejnou populaci téměř nedostupné a místní nemocnice je shánějí na černém trhu.

Falešní proroci přelidnění však v poslední době poněkud ztrácejí dech, neboť je ze všech dostupných statistik zřejmé, že porodnost v posledních desetiletích v celém světě dramaticky klesá. Více než sedm desítek států je dnes pod úrovní prosté reprodukce, v Evropě bylo této míry naposledy dosaženo v šedesátých letech minulého století. Pokud by úbytek místního obyvatelstva nevyrovnávala migrace, většina evropských států by během jediné generace přišla téměř o polovinu svých příslušníků. Mírou prosté reprodukce je 2,1 dítěte na jednu ženu. Jižní a východní Evropa je dnes pod 1,3, Asie jako celek má 1,5 (ještě v roce 1970 to bylo 2,4), z asijských států má nejnižší porodnost Jižní Korea - 1,1. Početní nárůst obyvatel ve druhé polovině dvacátého století tedy není dán vyšší mírou natality, ale pokrokem lékařské vědy a s ním souvisejícím růstem průměrného věku.

Je také jednoznačně prokazatelné, že mezi hustotou obyvatelstva a nízkou životní úrovní neexistuje přímá úměrnost. V Etiopii, kde je častý hladomor, žije 25 lidí na kilometr čtvereční, zatímco v Nizozemí 347 a Singapuru dokonce 4122.
Příčiny hladu ve světě leží jinde než v počtu narozených dětí. Na vině jsou jak místní kulturně-civilizační návyky a postoje, tak politika OSN a s ní spjatí "filantropové", zabraňující místním ekonomikám v rozvoji a spravedlivém přístupu na světový trh.
Vyznavači populační kontroly se tedy o demografická data příliš opírat nemohou, proto v posledních letech vyvíjejí maximální snahu prosadit svoje cíle za pomoci šíření poplašné zprávy o údajném globálním oteplování (čím více lidí, tím více skleníkových plynů) a prosazení takové politiky na nadnárodní úrovni, jež by jednotlivým rodinám bránila ve svobodné reprodukci a vládám přikazovala formy populační politiky umožňující plnou kontrolu obyvatelstva.
Te Deum 3/2009


Spherical UFO's Orbit SUN Part 1

1. září 2010 v 1:33 | Akhur9 |  UFO
opravdu se jedná o šum na satelitu ????

Names of NWO New Age Groups

1. září 2010 v 1:09 | Akhur9 |  Video
Hmmmmmmmm, zajímavé.

http://www.youtube.com/watch?v=1BjehSRITMc