Srpen 2012


Boj proti iluzi - náš svět jako velkolepá hra šachu

24. srpna 2012 v 18:12 | Akhur9
USA a Izrael - Realita
Simon Davies
SOTT.net


Může se zdát že se jedná o zcela samozřejmou věc, přesto to řeknu, protože se zdá že často zapomínáme, že jasné dorozumívání je zásadní pro vzájemné porozumění. Bez obecného porozumění co jeden druhému sdělujeme, se ztratíme ve zmatku světa Bábelu. Nebezpečí pro každého z nás v důsledku nedostatku obecného porozumění nelze zveličit.
Uprostřed záplavy finanční pomocí, zachraňování a stimulačních balíčků neexistuje jasná komunikace ohledně toho, proč jsou uplaťňována zrovna tato opatření a jakým způsobem mají vylepšit životy běžných lidí. Je vic než jasné že se jedná o záměr. Pokud bychom my, normální lidé na této planetě, získali obecné porozumění o tom, co se ve skutečnosti děje, došli bysme k závěru že nesouhlasíme, shodli bysme se na tom proč přesně nesouhlasíme a pravděpodbně bysme se shodli na tom, co bysme rádi aby se stalo. Ti kteří řídí svět to moc dobře vědí, proto se starají aby žádné porozumění nebylo dosaženo, neboť oni zmatek potřebují. Oni vlastně zmatek vytvářejí.
Dělají to proto, protože pokud by dostatek lidí skutečně pochopil realitu toho, co se na této planetě děje, mohlo by to vést k dosažení kritického množství, že bysme se kolektivně rozhodli již nadále netolerovat, aby svět byl takový jaký je a, co je důležitější, našli bysme společný směr jak se dostat ze vážné situace.
Aby bylo zaručeno že nenajdeme společný směr, dozorci, nebo Manažeři jak je nazval Douglas Reed, průběžně zajišťují abychom žili ve zmatku. Nezbytyným předpokladem pro dosažení tohoto stavu je, že jsme drženi ve stavu neustálého vzájemného strachu, kdy vidíme "ostatní" jako hrozbu ať už pro náš majetek, naše společenské postavení, naše pracovní postavení, naše postavní v komunitě, naše ekonomické postavení a nebo dokonce hrozbu našeho přežití.
Naše společnosti byly navrženy tak, aby se bohatí báli chudých: střední třída má strach z dělníků v odborech, jedna rasa má strach z druhé, jedna náboženská víra má strach z druhé a tak dále a tak dále až téměř ad infinitum. Namísto spolupráce soutěžíme, místo lásky a empatie máme strach a nenávidíme. Všechna naše náboženství, veškeré politické strany, veškerá naše přesvědčení byla vytvořena proto, abychom byli drženi v neustálém strachu. V každé společnosti se ve strachu jejího lidu odráží nerovnost a nespravedlnost její společenské struktury, včetně politických a společenských záměrů její vládnoucí elity.
Pro převážnou většinu nás lidí v tak zvaných "svobodných" zemích západního světa, je typický strach mezi sebou nazvájem a cizinců, ať už imigrantů nebo "teroristů", ale to se postupně mění s tím, jak si stále více uvědomujeme ohromnou státní moc státu tím, jak projevuje svoji brutalitu proti našim protestům, při omezování našich "svobod" a zaplétá naše národy do zločinných, nemorálních válek a rozkrádání. Stát, aby si zajistil větší množství moci, zmanipuloval strach lidí pod rouškou "války proti teroru", "války proti drogám", imigrace a ekonomické nejistoty. Nad strachem se rozprostírá neustálý příval odporujících si informací, mísinformací a dezinformací které jsou uspořádané způsobem, který zajišťuje a nebylo možné vidět jasný obraz reality. Jednoduše řečeno stát využil techniky hromadné transmarginální inhibice, aby většina lidí byla pasivní, apatická, poslušná a zmatená.
Ustavičně zmateni lidé jsou impotentní a neschopni souvislé kolektinvní činnosti. Taktikou vždy bylo rozdělit a panovat.
V současné době probíhá boj, který určí budoucnost naší planety a lidí kteří ji obývající. Proti normálním lidem stojí patologický systém, kterému vládnout psychopati všech ras, vyznání a barev. Tito psychopati nemají žádnž záměr, kterému by normální lidé mohli řádně porozumět, neboť jejich záměrem je moc, moc sama o sobě. Psychopati neusilují o žádný strategický politický nebo ekonomický cíl, žádný určitý kus země po kterém by toužili, nebo úroveň bohatství které se snaží dosáhnout, neboť pro ně neexistuje dostatek země nebo bohatství, které by je uspokojilo. Neexistuje ani hranice utrpení které psychopati způsobují, neboť se vyžívají v krveprolévání, týrání a vyhladovění. Usilují o nekonečnou moc a žádný ústupek nebo navýšení odměny je nemůže uspokojit, není dohody která by zastavila jejich dravý postup, či zákona který by je omezil.
Všechny instituce našeho světa, naše vlády, korporace a náboženství odrážení patologii psychopata. Vyrostli jsme a vychováváme děti ve světě, který je ovládaný touto patologií a těmito bytostmi.
Nicméně psychopat, jako každý lovící predátor, má zásadní slabost, tedy aby se mohl nakrmit je třeba aby se skrýval: psychopati mají velký strach z odhaleni. Vrozený strach z odhalení ovládá většinu jejich činnosti a vysvětluje ohromný strach a zmatek ve kterém jsme udržováni. Strach a zmatek ve světě je úmyslná taktika psychopatů zabrnit odhalení.
Proti psychopatům a jimi vytvořenému chorobnému systému nelze bojovat s pomocí válečných zbraní, protože psychopati řídí největší válečné stroje světa které kdy existovaly, neuspějeme jinak než prostřednictvím jednoduché a všemocné revoluce, revoluce pravdy.Neboť pravda odkrývá lež a psychopat uvadá ve světle pravdy.
Pravda, jak slvně pronesl sv. Pavel, osvobozuje. Pravda nás osvobodí od strachu a zmatku, protože pravda není závislá na žádné politické straně, náboženství nebo něčem jiném, pravda stojí na vlastních nohou. Nelezení pravdy však není v žádném případě jednoduché, protože pravda se skrývá pod mnoha závoji. Naším úkolem je tudíž bez soucitu odhrnout každý závoj, obzvlášť bez soucitu pro nás samotné, spolu s hřejívou a útulnou náboženskou a filozofickou lží, kterou jsme použili jako látku která zakrývá náš zrak.
O světě a o nás objevíme hrůzy, které změní vše co jsme považovali za samozřejmé, ale pokud nebudeme mít odvahu postavit se těmto hrůzám, těmto pravdám o nás a našem světě, prohrajeme a svět se ponoří do tmy, do tmy ze které se již nidky nemusí vzpamatovat. Psychopati ovládají náš svět již celá tisíciletí, ale v dnešní době mají moc náš svět zničit, bez kapacity pochopit co to opravdu znamená. Jak prohlásil Andrew M. Lobaczewski v Political Ponerology, "Viry si neuvědomují, že budou spáleny zaživa, nebo zakopány hluboko pod zem, spolu s lidským tělem, jehož smrti zapřičinily."
Po odkrytí veškerých lží zjistíme, že systém, ve kterém se vidíme uvězněni, nevypadá jako svět ve kterém jsme si mysleli že žijeme.Veškeré hranice a definující rysy světa, ve které jsme podmíněni věřit, jsou falešné iluze, vytvořené jednoduše jako rámec pro ovládání. Pro ty kteří ve skutečnosti řídí svět neexistují žádné hranice, pro ně neexistují žádné národní státy, žádné zákony, žádná morálka, pro ně existuje pouze moc.
Peníze a ekonomika jsou pouhé nástroje, které slouží dosažení moci, proto vše co vidíme v oboru ekonomie a peněz je jednoduše součást nekončícího hromadění moci. Přesto je třeba pochopit, že tento systém, Matrix, není něco, co jednoho dne z ničeho nic objevíme a na co budeme schopni ukázat a prohlásit, "vidíš, tady to je", neboť tento systém nás obklopuje: vše co vidíme, je v nejlepším případě pouhým odrazem toho, co se děje na úrovních, do kterých nemůžme proniknout.
S tímto na mysli se vraťme k věci zmatku. Z našeho pohledu je velký zmatek, který je součástí ekonomické krize, klíčem k uvědomění si Matrixu. Z našeho pohledu se Manažeři, kteří řídí svět, spoléhají na tento zmatek, který má zajistit, abysme se vydali určenou cestou pro ně výhodnou. Domníváme se, že směr kterým na poslali, je cesta téměř úplného ekonomického kolapsu, který povede k rozpadu současného společenského řádu a k nastolení viditelné vojenské diktatury. To je jasný výsledek jejich činnosti a tudíž jejich záměr.
Jedná se přesně o scénář, který byl popsán v monografii od Strategic Studies Institute (Institut strategických studií), která vyšla v listopadu 2008 pod názvem "Known Unknowns: Unconventional Strategic Shocks in Defense Strategy Development" [Známé neznámé: nekonvenční strategické šoky pro budování obranné strategie] ve které se píše:
"Ve Spojených státech by rozsáhlé občanské nepokoje mohly donutit vojenské instituce, aby in extremis přeorientovaly priority na obranu vnitřního pořádku a bezpečnosti obyvatel. Záměrné použití zbraní hromadného ničení, nebo zbraní s jiným druhem ničivých vlastností, nepředvídatelný ekonomický kolaps, ztráta funkčního politického a soudního pořádku, cílený celostátní odpor nebo povstání, mnohočetná a rozsáhlá ohrožení veřejného zdraví a přírodní nebo člověkem zapříčiněné katastrofické pohromy, to vše jsou cesty které vedou k ničivému šoku uvnitř státu."
To je důvod, proč britská Metropolitní policie odstartovala propagandistickou válku proti vlastním lide, proto v Guardianu vyšel tento článek:
Náčelník David Hartshorn, ředitel útvaru Metropolitní policie zopovědného za veřejný pořádek, řekl Guardianu, že lidé ze střední třídy, kteří by dříve ani nepomysleli zapojit se do demonstrací, budou v tomto roce chtít ventilovat svůj hněv prostřednictvím prostestů.
Dále řekl že banky, obzvlášť ty které nadále vyplácejí velké prémie navzdory tomu, že obdržely miliardy státních peněz, se staly "možným cílem". Do této skupiny se dostaly i nadnárodní společnosti a jiné finanční instituce v londýnsksé čtvrti City, které jsou obviňovány z finanční krize.
Hartshorn , který má pravidelný přístup ke zpravodajským informacím o potencionálních příčinách občanského nepokoje, řekl, že se nálada na některých demonstracích nedávno změnila, neboť aktivisté jsou stále více "odhodlání vydat se do ulic a způsobit veřejné nepokoje".
Varování přichází bezprostředně po často násilných protestech proti způsobu, kterým se řeší stav evropské ekonomiky. Řečtí zemědělci před několika týdny zablokovali silnice kvůli poklesu cen zemědělských výrobků, milion francouzských pracujících se vydal demonstrovat s požadavkem větší ochrany pracovních míst a platů, a protestující na Islandu se v Reykjavíku střetli s policií.
Stovky zaměstnanců ropných rafinérií ve Velké Británii minulý týden uspořádali neoprávněné stávky proti zaměstnávání zahraničních pracovníků.
Zpravodajské informace naznačují, že se "známí aktivisté" taktéž vracejí do ulic, policie tvrdí že budou usilovat o vyvolání nepokojů. Hartshorn řekl, že "podobní lidé mají potencionáně schopnost motivovat lidi, ale zatím neměli k dispozici 'pěšáky, kteří by uskutečnili skutečné [prostesty]". Samozřejmě že ekonomický propad, růst nezaměstnanosti a exekucí tuto skutečnost mění. Najednou je tu důvod, aby se lidé účastnili hromadných protestů."
Je zřejmé, že ti kteří v USA a VB řídí vojenský, policejní a zpravodajský aparát pracují na vzniku rozsáhlého konfliktu. V současné době jednoduše připravují mysl běžného občana na násilí, které plánují rozpoutat proti nám. Násilí bude použito k ospravedlnění diktatury, společenské represe, hromadného zatýkání a věznění bez soudu.
Douglas Reed v knize From Smoke to Smother (1948) přepověděl stejný scénář, když psal o Světové diktatuře, která podle něho vznikne pod maskou OSN, uskutečněná prostřednictvím 'výjimečných pravomocí', 'směřování práce', a 'dávek chleba'.
'Výjimečné pravomoci'již existují: v USA se jedná o tzv. Patriot Act, Military Commissions Act atd, ve VB se jedná o Terrorism Acts (pouze pár příkladů). Brzo nás čeká 'směřování práce', postupně jak bude probíhat rozpad ekonomiky a kdy se práce pro stát, nebo prostřednictvím státu pro světové korporace, stane vzhledem k hladu nezbytností. Ve vhodnou dobu, kvůli přerušení světového obchodu a společenské struktury, zajisté dojde na nějaký druh 'dávek chleba'. Zda se bude skutečně jednat o příděl potravin, nebo spíš jednodušší prostředek jak vyhladovět ty, kteří se neskloní před mocí amerického a izraelského impéria.
Nyní však vidíme, že OSN mohlo být celou dobu špatnou stopou. Křesťanští konzervativci a konspirační teoretici v USA i jiných zemích, celých 50 let neustále horlili o Novém světovém pořádku pod vedením OSN, zatímco USA byly líčeny jako bašta svobody a jako jediná mocnost, která se mohla postavit OSN a světu. U mnoha, kteří jsou schopni vidět více než je běžné, to způsobilo neschopnost určit,t kde se nachází skutečné nebezpečí.
I Douglas Reed viděl OSN jako nadnárodní útvar, který zavede první Světovou diktaturu, jak moc se mýlil je patrné, když se podíváme na invazi do Iráku, zdůvodněnou zcela vymyšlenými zbraněmi, zastrašování Íránu za to že je v cestě světové hegemonie USA a Izraele, zatímco ničím nezakrývaná izraelská genocida pokračuje bez povšimnutí, natož aby se jí bezmocná OSN zabývala?
I my budeme čelit jednomu nebo více nadnárodním útvarům založených, stejně jako OSN, na opravedlnění "nikdy více". Tentokrát "nikdy více" bude ekonomické, ale v důsledku společenských nepokojů a státního násilí, se promění ve vojenské. Budou ukazovány stejné lži, které ospravedlní tyto instituce stejně tak, jako tomu bylo ve 40. letech 20. st. a které budou opět sloužit jako zástěrky, za kterými se budou skrývat skuteční panovníci světa, USA a Izrael.
Manažeři vytvořili tuto krizi, jeji podobu, její rozsah a závažnost tak, aby naše státy nebyly schopny udělat nic, tedy v mezích která na ně byla uvalena, i kdyby měli potřebnou vizi a porozumění potřebné k rozeznání pasti, ve které jsme chyceni.
Krize bankovnictví byla mistrně vytvořena prostřednictvím proměny bank do vysoce rizikových, chamtivostí řízených kasín, podporováno zmanipulovaným nedostatkem regulace a nadbytkem zásoby peněz. Povaha bankovního systému je taková, že musela nevyhnutelně vést k bublině cen majetku poháněné zadlužením, která z milionů učinila vězně dluhů a z miliard otroky. Léta dalších a dalších bankovních fúzí vedla k malému počtu bank, které vládnou světu spolu s nevyhnutelným důsledkem, že samotná existence celého stystému spočívá na jejich bedrech.
Přesto bylo těmto bankám záměrně dovoleno, aby byly provozovány velkopanským a nemorálním způsobem, s nicotným skutečným dohledem. Stejným způsobem vládne světu malý počet světových korporací, které rozhodují o našem přístupu k energii, potravinám a dalším nezbytným a zbytným věcem našeho života. Naše politické systémy se staly rukojmím pro zájmy těchto bankovních a korporátních impérií, naše vlády jsou jimi ovládány v takové míře, kdy americká vláda byla označena za "vládu Sachs", což je narážka na počet postů v americké vládě, které zastávají lídé ze společnosti Goldman Sachs.
Naše národní vlády jsou dnes jednoduše loutkou bank a korporací, které dominují světu, které jsou na oplátku loutkami skrytých Manažerů, jejich moc prosazována vojenskou silou a policejním státem.
Celé to byla past, která byla nastražena aby vedla přímo do současné situace, situace ze které zdánlivě nelze uniknout. Naši političtí vůdci, naši státní úředníci, naši vrcholní bankéři a korporátní manažeři jsou produkty systému, který jim poskytl rámec reality který je falešný, limitovaný a vybudováný způsobem, aby psychopati dosáhli vrcholu a aby u nepsychopatů došlo k takové míře nakažení psychopatického myšlením, že se v podstatě stanou psychopaty. Jejich pohled na svět je tak pokroucený, že si sami pro sebe ospravedlňují znásilnění a ničení celých skupin a národů, dokonce i ospravedlní represe a zničení jejich vlastního lidu. Ale právě tyto lidi, jak je nám řečeno, musíme poslouchat, aby nás vyvedli z vážné situace kterou oni sami vytvořili.
Převážná většina podobných lidí se na vzniku současné situace nepodílela vědomě, jednoduše se účastnili proto, protože taková je jejich povaha, odráží jejich přirozenost, oni nemohou být a nemohou dělat nic jiného.
Ale za nimi stojí tí, kteří si velmi dobře vědomi následků svých činl a kteří mají velmi jasný a určitý program. Způsob, kterým Manažeři pracují je jednoduchý: rozumějí podstatě psychopatů, neboť jde o jejich podstatu, a slabým stránkám normálních lidí, se kterými si hrají. Manažeři zakládají prostředí, ve kterých se bude psychopatům dařit a ve kterých se slabé stránky normálních lidí, např. chamtivost a lakota, stanou dominantními. Kapitalismus volných trhů je právě takovým prostředím, prostředí které Manažeři mohou jednoduše manipulovat, pro vznik libovolného požadovaného výsledku.
Výsledek který chtěli a který vykrystalizoval je kolaps systému, přesně tak jak jej vidíme: nevyhnutelná horečná aktivita jejich nohsledů, kteří jsou sami součástí plánu, hledajících 'řešení', včetně vytvoření probíhajícího rabování státních pokladen po celém světě způsobem, který má vytěžit co nejvíc bohatství, exponenciálně prohloubit zadlužení a vytvořit z bank a bankéřů nenáviděné postavy, na které budou masy soustředit svůj vztek.
Každý kámen na šachovnici má svůj význam. Političtí vůdci byli vybrání pro své povahové rysy, ať už se jedná o Obamovo očividné charizma v porovnání s Bushem, Brownova mrzutost nebo Sarkozyho bezbřehá arogance. Banky byly nastaveny aby selhaly a následně vyžadovaly peníze daňových poplatníků, což vyústí ve zhechucení a hněvu mas. Armády byly zoceleny v bitvách, vojenský a policejní pesonál byl naočkován myšlením ve stylu "válka proti teroru a za každým rohem se skrývá terorista", lid je bojácný a zmatený. Masy lidí byly zredukoány na ignorantskou a zmatenou chátru, kterou lze jednoduše směrovat, zmanipulovanou aby byla násilná nebo poddajná podle toho jak si Manažeři přejí. Každopádně v žádném bodě nelze Manažery odhalit, protože se na šachovnici nikdy neobjeví.
Pro mnohé je představa že náš svět je ohromnou šachovnicí příliš. Tito lidé se uchylují k iluzím Matrixu, neustále hledají pohodlnější a uklidňuící vysvětlení. Jak řek Douglas Reed, "Lidé se rychle chvějí před domnělým nebezpečím, ale velmi pomalu rozpoznávají skutečné."
Je to jednoduché: jsme vedeni do ekonomické apokalypsy, společesnkého kolapsu a totalitní diktatury Popírání činí oběti, postavení se realitě lidi budoucnosti.Převzato: www.blogspot.com

převzato z Matrix2001
Svědkové Jehovovi

8. srpna 2012 v 22:55 | Akhur9 |  Video

další křestanský klistír teplou vodou


Mitt "Psycho" Romney

4. srpna 2012 v 20:12 | Akhur9

Dneska jsem udělal zase volný překlad

Lidé mají tendenci spojovat slovo psychopat se sériovými vrahy nebo jiných násilnými zločinci. Toto slovo vyvolává představu protispolečenského monstra, které nemůže fungovat v každodenní společnosti. Bohužel to dává smysl, protože všechno, co nás učí v našich médiích je, že psychopati jsou draví vrazi. Opravdu, odborníci na psychopatii odhadují, že až 25% vězeňské populace jsou lidé, kteří by mohli být označeny jako psychopati.

pozn Akhur9.: v ČR je cca 100 000 psychopatů, ale kapacita věznic je cca 20-25 000, to znamená že je uvězněno asi 5000-7500 psychopatů, nejvíce zrdcující je, že je průběžně uvězněno jen 7,5 až 10 % psychopatů, cca 90 procent magoru může destruktivně působit na společnost

Nicméně, lidi s psychopatickou osobnosti, nemusíme nalézt pouze mezi zločinci. Ve skutečnosti, oni jsou často popisováni jako "okouzlující" a zcela normální, dokonce pracujících v prestižních profesích. V poslední době Sherree DeCovney napsal kontroverzní článek s tím, že tvrdí, že více než 1 z 10 pracovníků ve finančních službách na Wall Street jsou/byly psychopati, to je však pravděpodobně nadhodnocené. Ale DeCovneyho práce byla k něčemu. Existuje mnoho velmi úspěšných lidí, u kterých může být také zjištěno, že mají psychopatické sklony, a nedávno, jak se hromadí důkazy, že jeden z nich není nikdo jiný než prezidentský kandidát Mitt Romney.

mitt-romney-laughing-
Mitt Romney a jeho lidumilský a empatický úsměv

Existují tři hlavní soubory vlastností, které charakterizují psychopata :

1) v mezi vztahovém chování, kde se projevuje nepoctivost, narcismus a arogance, spolu s výrazným nedostatkem respektu k právům a blahu druhých
2) afektivními nedostatky, jako je nedostatek empatie nebo viny,
3) impulzivnost nebo riskování.

Na základě stanovených kritérií, psychologové odhadují, že přibližně 1% populace neboli 3 miliony lidí ( platí pro USA) by mohlo být kvalifikováno jako s psychopatické osobnosti. Nicméně, jsou to lidé, kteří nemají dostatečný počet bodů pro diagnostické kritérium (asi 25 nebo 30 bodů), díky tomu se může zdát, že lidé buď mají rozvinutou poruchu, nebo ne. Psychopatie však takto nefunguje. Vyskytuje se v kontinuu lidí, kteří mají rozvinuté jen některé negativní vlastnosti a některé téměř vůbec, a jiní mají rozsah od několika vlastností k plné diagnostikovatelné poruše osobnosti. James Sliver, spoluautor "Téměř psychopatem?" Zná (někdo nebo kdo má) s problém manipulací a nedostatkem empatie "vysvětluje,

"Odlišnost psychopata od skutečných psychopatů není v typu, ale spíše v četnosti a intenzitě jejich nemilosrdného a škodlivého chování."

Bylo by asi přesnější pro DeCovney, uvést, že na Wall Streetu mají zaměstnanci větší šanci k tendenci pro psychopatii, než že by naznačovalo, že by se někteří vešli do diagnostických kritérií, podle kterých by nutně měly být označeni jako lidé s poškozenou osobností

James Silver a jeho spoluautor, Ronald Schouten, vysvětlují ve své knize, že lidé, kteří by se dali popsat jako "téměř psychopati" jsou poměrně hojní. Odhadují, že až 15% obecné populace sedí profil lidí, kteří používají manipulaci dosažení toho, co chtějí, a kteří nemají schopnost vcítit se, nebo schopnost cítit vinu, to vše vyjádřeno velikášstvím a egoismem a lhostejností k ostatním.

Mitt Romney pracoval pro společnost Bain Capital, která provozuje obchodní model postavený téměř výhradně na propouštění zaměstnanců, zrušení důchodové připojiští, nakládání s firemními dluhy, s cílem zisku milionů dolarů , a poté odchází (pozn Akhur9.: legálně vytunelovat).
On tvrdí, že je zachránil (tyto společnosti) pro další podnikání, ale téměř čtvrtina z těch, kterých se Bain Capital dostaly do péče, zkrachovala, což došlo i u dříve zdravých společností. V konfrontaci s názorom, že Romney a Bain Capital byli rizikoví investoři, kteří vytvářeli nové pracovní místa, Aaron Goldenberg, napsal :
"Mitt Romney nebyl primárně rizikový a rozvojový kapitalista. Rizikový kapitál ji investice do začínajících podniků s nadějí, že budou růst a prosperovat ... Naopak Mitt Romney je především to, co je jemně řečeno jako hyení investor. Bain Capital investovala do krachujících společností se záměrem buď restrukturalizace své obchodní činnosti nebo ukončení podnikání a prodej jejich aktiv. "
Goldenberg dále říká to, že zatímco jeho společnost si nemůže být zlá nebo nemorální (což je diskutabilní), je naprosto založena na víře, že budou likvidovat pracovní příležitosti což je nejlepší způsob, jak ji vést, ikdyž by firma mohla najít jiné možnosti, k bankrotu.
Ukazuje se, že Romneyho údaje o vytvářejících pracovní míst, se jeví poněkud pasé.

To by chtělo ledové srdce dívat se do zrcadla každý den s vědomím, že vaše firma podniká oboru, kdy nutí lidi k obavám o jejich obživy, bez ohledu na jasné odůvodnění. Ale samo o sobě, tato skutečnost neprokazuje, že Romney je psychopat.
Místo toho, alarmující vtip sdílený Rachel Maddowá na její výstavě, ukazuje na problémy v Romneyho s nedostatkem empatie nebo lítosti.
10. května, Maddowá přehrává úryvek z rozhovoru s Romneym, v němž je skutečný příběh z jeho minulosti, doprovázený velmi nepřiměřeným smíchem:
Romney: "Mám několik vzpomínek na státa Wisconsin. Jeden z nejvtipnější je, že souvisí s mým otcem. Možná si pamatujete, můj otec, George Romney, byl prezident automobilové společnosti s názvem American Motors. A jako prezident společnosti, se rozhodl zavřít továrnu v Michiganu a přesunout celou výrobu do Wisconsinu ... měli jsme na střední škole kapelu, která byla vedena pro jednotlivé kandidáty, a jeho kapela nevěděl, jak hrát na Michiganskou bojovou píseň. Jen jsme věděli, jak hrát na Wisconsinskou bojovou píseň. Takže pokaždé jsme začaly hrát, "Na Wisconsin, na Wisconsin," Můj táta a je političtí spolupracovníci poskakovali a snaží se nás přimět k ukončení hraní, protože nechtěli, aby se lidem v Michiganu připomínalo, že můj táta se přesunuli výrobu do Wisconsinu. "
Pro pana Romneyho je legrační myšlenka, lidé přicházejí o práci a jsou dost naštvaní, když v této souvislosti připomíná tato skutečnost.

Ve stejném rozhovoru, Maddowová diskutovala o dvou dalších případech Romneyho psychopatickém chování a nedávné odhalení, že se násilím držel jiného spolužáka na střední škole a stříhal mu vlasy, a napadený plakal a křičel a nyní ještě slavnější příběh, kde Romney připoutal svého psa na střeše svého auta v kotci a na dlouhé hodiny v rozporu s právem Massachusetts , jel 60 mil za hodinu (pozn. Akhur9.: cca 96,6 km/hod, prostě kokot). V obou případech hrál Romney "omluvu" za incidenty, ve kterých se pokaždé nevhodně smál .
Tyto incidenty a neupřímnost omluv, které poskytovali některé z nejsilnějších důkazů o jeho psychopatickým indispozicím. V případě útoku s nůžkami proti jeho spolužákovy, Romney tvrdí, že si vůbec nevzpomíná na tento incident, byť ten stále děsí očité svědky tohoto útoku.
Nicméně i přes to, že dělá že zapomněl, on také tvrdí, že to nemohl udělat, protože chlapec (oběť) byl obviňován, že je gay, avšak v té době nikdo hovořil o homosexualitě (1960), tak to celé svědčí o opaku. To ukazuje pozoruhodně bezohledného a narušeného jedince, který je schopen zapomenout na to, že způsobil utrpení jiné lidské bytosti, která křičela hrůzou, natož že podnítil celá incident vůbec. Pokud jde o zneužití svého psa, příběh má zvláště znepokojující zvrat, když se dozvíte, že u jeho psa se zřejmě vyvinul průjem v důsledku stresu a strachu.
V reakci na posrané zadní sklo, Romney prostě jeho SUV opláchl a pokračoval ve výletu se psem stále na střeše.
Existuje množství důkazů, že Romney nedodržuje žádné sliby, ale spíše vytváří názory za pochodu, dle potřeby pro konečné politické cíle. Například tam, kde kdysi slíbil, že bude "lepší než Ted Kennedy ohledně práv homosexuálů," nyní slibuje, že bude nejvíce regresivní (zpátečnický) republikánský prezidentský kandidátem ohledně pro práv gayů za posledních deseti let. Z darování peníze na plánované rodičovství se proměnilo ve slib zavřít tento projekt.
Tento druh podvodů je charakteristický pro psychopata.
Ukázka toho, že trpí impulzivitou charakteristikou pro psychopatii, bylo nedávné odhalení o jeho opakovaných problémů se ztrácením trpělivosti, do té míry, že měl dvě potyčky s právem. Zde se opakovaně ukazuje, že pohrdá lidmi z pozice autority, a to i v případě, kdy měl být sám zatčen a přímo se vzpíral pokynů důstojníka. Kdyby to nebyl neuvěřitelně bohatý člověk, jsme ohromeni otázkou, jak často vychloubá svými právy, vůči malým lidem ( asi malolid) , kteří ho mají následovat by je dostal do problémů.

Zatímco u Romney nemusí dosáhnout úrovně psychopatie, kterou bychom museli nezbytně považovat diagnostikovatelného jako psychopata, on se hodí spíše na to, co Silver a Schouten nazývají, "téměř psychopatem." Ukazuje se, že nedostatek empatie a absence lítosti nebo neschopnost cítit vinu za poslední útoky a špatné zacházení, vysoká míra narcismu, a schopnost neustále lhát a manipulovat tak, aby dostal co chce.
Pokud někdo pochyboval o tom, že jeho neschopnost přestat smát a připomínat tyto události, kdy jiným bylo ubližováno dokazuje to, je to muž s velmi pochybnou povahou.

TOPlist

Můžeme fungovat s 1% psychopatů?

2. srpna 2012 v 17:48 | Akhur9
Zdravím,
částečný a trochu volně podaný překlad, snad jsem se moc nevzálil od originálu článku na Sott.net

Věděli jste, že zhruba jeden člověk ze sta je klinický psychopat? Tito jedinci se buď narodili s emočním deficitem, který je brání od nepříjemného pocitu, když druhému způsobují bolest, nebo byli traumatizováni brzkém životě takovým způsobem, který je přiměje, aby se tímto způsobem chovali také. S více než 7 miliardamy lidí na této planetě to znamená, že existuje asi cca 70 000 000 psychopatů. U těchto lidí jsou více pravděpodobné, že se budou oportunisty, motivovaní sobeckostí, chamtivostí a sklonem k ovládnutí nebo podmaňování své okolí pomocí manipulativních prostředků.

Poznámka: Ve skutečnosti, je jejich počet pravděpodobně mnohem vyšší, než se tuší. Kromě toho existují další typy lidí, jejichž chování naznačuje, že jsou tak poškozeny (osobnostní prvky), že budou prakticky k nerozeznání od psychopatů. Přečtěte si prosím Ponerologie v politice a získáte představu o naprosté rozsahu problému.

V loňském roce, hnutí Okupuj vytváří rozdíl mezi horním 1% a zbytkem 99% - rozdělené dle bohatství a příjmů. Samozřejmě, že toto členění je zavádějící, protože existuje mnoho vysokopříjmových lidí. Kteří sympatizují s vážnými problémy (plights) druhých, a nejsou součástí problému. Ale skutečné dělení se jeví takto: 1% světové populace je složena z lidí, kteří vykazují psychopatické sklony. Globální ekonomika jakou máme dnes je postavena na hluboce zakořeněné vertikální formě hierarchie, která podporuje nadvládu a kontrolu. V minulosti bylo mnoho feudálních pánů, vojevůdců a násilných diktátorů během posledních 6000 let vývoje civilizace.

Moderní éře bylo pozorováno povznesení "corporate personhood" (pozn.: právnické osoby) jako amorální osoby zakotvené do práva v roce 1886, díky rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu. A to za předpokladu, že je to nový mechanismus pro mobilizaci kapitálu prostřednictvím peněžních zdrojů elit s cílem rozmístit své bohatství do oblasti veřejného sektoru a občanské společnosti - došlo k vytvoření dysfunkčního ekonomického systému se kterým se nyní musíme potýkat, a také musíme zápasit s řešením světových problémů a výzev.

Ocitáme se v situaci, kde ekonomické filozofie, které oslavuje sobectví bude prováděna prostřednictvím sítě právních a finančních nástrojů, která posiluje a odměnuje ty jedince s psychickými tendencí směrem k vlastním sebeuspokojení (sobec) - stejní lidé, kteří mají také predispozice k hraní si sociálních podmínkách ve svůj prospěch bez ohledu na dopady na ostatní (po mě ať potopa). Tak psychopatické společnosti (korporace) byly stvořeny jako Frankenstein, kde je povoleno konstantnímu průtoku " tvz. psychopatické krve", průběžně doplňováno z 1% populace, která se narodila do psychopatických podmínek a to z každé nové generace, pro růst do pozic moci ve formách akciových obchodníků, ředitelů podniků a zkorumpovaných politiků. Co můžeme dělat kolektivně, s tuto malou menšinu lidí, kteří ji ovládají a řídí a kteří jsou poháněni sobeckými motivy, bez zájmu o ostatní?

Co musíme zahrnout do našich plánů, aby globální civilizace mohla přejít na systém mírové spolupráce a ekologické rovnováhy? Je to otázka pro definování otázky globální finanční stability a udržitelnosti životního prostředí? Ale to vede přímo k jádru naší neschopnosti provádět kolektivní akce k nápravě těchto systémových problémů, jako je změna klimatu, globální chudoba, firemní korupce. To je hlavní otázka o politické moci, která se dosud unikala našim enviromentálním a sociálním hnutím.

Pojďme si načrtnout začít návrh interdisciplinárního výzkumu o lidské povaze a naší evoluční minulosti. Klíčové otázky jsou:
  1. Jaké jsou výhody v evoluci mají psychopati v genofondu?
  2. Co naši předkové dělaly aby antisociální tendence měli pod kontrolou?
  3. Jaká by byla pozitivní role pro psychopaty, které je třeba zachovat v novém ekonomickém systému?
Dílčí odpovědi na tyto otázky lze nalézt v průkopnické práci antropologa, Christophera Boehma, ve své nedávné knize Moral Origins: The Evolution of Virtue, Altruism, and Shame. Profesor Böhm věnoval většinu své kariéry studiu primátů ve snaze vysvětlit, kde k prosociální chování původně přišli. Během výzkumu si uvědomil, že rozhodující část skládačky byla, jak se lovecko-sběračské kmeny zabývaly rádoby podvodníky a diktátory v zájmu zachování rovnostářské statusu ve svých sociálních skupinách. Každý lovecko-sběračská společnost má za sebou dlouhou historii demokratické správy věcí veřejných, která poskytla soudržnost a stabilitu malých skupin lidí, kteří měli spolupracovat, aby přežili dlouhé období nestability a měnícího se klima krajiny. Tyto malé skupiny měli určité obtíže s jejich psychopaty když se lovilo velké zvěře.

Oni záviseli těžce na bohatství živin poskytovaných velkou zvěří, ale zároveň nebyli schopni úspěšně získat maso bez spolupráce skupiny. A v tom je souvislost, že podvodníci a tyrani musely být potlačeni - prostřednictvím procesu shody mezi kmenovými členy s možností ostrakizovat (vyhnat), nebo v krajních případech, zabít tyto (obvykle muž) rádoby povýšence. Udělali to, aby zabránily narušování jejich společenského řádu, který umožnil skupině přežít a prospívat.
To vše se změnilo s vynálezem zemědělství a příslušné struktury osídlení a stále dokonalejším ekonomickým strukturám. Nárůst v počtu obyvatel, v kombinaci s dělbou práce do sociálních skupin, umožnilo aby případní "povýšenci" mohly vnést hierarchický systém povýšení a hodností do společnosti a získat moc v důsledku jejich fyzické a politické nadvlády. Tyto kontrolně-stabilizační mechanismy kmenové společnosti dlouho nevydrželi na místě ( pozn.: deparazitace, depsychopatizace).
A tak se stalo, že psychopati mezi námi byli schopni zahájit proces konsolidace moci a manipulaci mas pro svůj osobní prospěch.
Ale proč byli psychopati v této společnosti na prvním místě? Jakou výhodu mohli přinést do genetické skladby lidstva, který podporuje lidský rozkvět? Je důležité, abychom měly na paměti, že je psychopat nemusí být násilný nebo kriminální.
Psychopat je prostě člověk, jehož mozek nezaregistruje stresující pocity, když pozoruje škody způsobené na ostatním. Někdo s touto charakteristikou by mohl s větší pravděpodobností klamat a manipulovat s jinými pro osobní prospěch, ale často jsou si vědomi sociálních sankcí (trestů, které následují), které omezují jejich chování odpovídajícím způsobem.
Na druhou stranu, člověk, který má menší emoční pocit úzkosti s ublížením sobě či druhým, se dobře hodí pro rizikové podniky (lépe snáší průsery), jehož pokusy o "stoupaní v hierarchii materiálního bohatství" může přinášet průkopnické inovace do společnosti.

Poznámka: Pokud počítáme srandovní peníze privatizované systému centrálního bankovnictví mezi tyto inovace, pak ne, psychopati nejsou schopni přinést nic tvůrčího na společný stůl. Oni místo toho ukradnou průkopnické inovace druhých a pak je vydávají za vlastní.

Oni také zvládnou útrapy války a stresových situací s jinými kmeny bez vzniku emočního traumatu, které by byly těžce nesly více citlivé duše. V dnešním kontextu, by se takový člověk lépe hodit pro práci jako zdravotníka v době války (nebo v důsledku přírodní katastrofy), protože by mohl operovat mnoho lidí, aniž by u něj vznikla posttraumatická stresová porucha.

Komentář: Může dojít k tomu k tomu. Že se zdá, že existuje mnoho druhů psychopatů, z nichž někteří by mohly vhodnými chirurgy, ale hlubší otázka zní, zda by bylo tolik válek

zdroj